Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Smoliński Eugeniusz

(1905–1949), ps. „Kazimierz Staniszewski”

Chemik, przed wybuchem II wojny światowej pracował w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach koło Radomia. Jego zawodowe umiejętności wykorzystał Sztab Komendy Głównej Armii Krajowej, dla której służył od 1940 r., najpierw jako referent materiałów wybuchowych w oddziale produkcji konspiracyjnej, następnie kierownik wytwórni materiałów wybuchowych. Na początku 1945 r. zgłosił się do nowych władz, przedstawiając plan uruchomienia fabryki zbrojeniowej w Łęgnowie koło Bydgoszczy. Wkrótce został pełnomocnikiem rządu do jego realizacji. W lipcu 1947 r. rozpoczął produkcję trotylu, miesiąc później został zatrzymany pod fałszywym zarzutem sabotażu. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w procesie pokazowym na karę śmierci. Stracony 9 IV 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Szczątki Eugeniusza Smolińskiego odnaleziono latem 2012 r. w kwaterze „Ł” Cmentarza Powązkowskiego Wojskowego w Warszawie.

Świadectwo potwierdzające identyfikację Eugeniusza Smolińskiego odebrały jego córki Ewa Smolińska-Szwocer i Elżbieta Smolińska-Bellen 6 grudnia 2012 r.

W 2015 r. zostały unieważnione wyroki sądowe z 1948 i 1949 roku skazujące Eugeniusza Smolińskiego. Postanowieniem z dn. 24 marca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 18 grudnia 2014 r. stwierdzające nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z dn. 13 października 1948 r., w części dotyczącej Eugeniusza Smolińskiego, utrzymanego w mocy postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego, stwierdzając, że „wyrok byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dn. 13 października 1948 r. sygn. akt SR 328/48 i postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 lutego 1949 r., wydano z powodu jego działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”. Postanowieniem z dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność wyroku b. Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 15 marca 1949 roku, w części dotyczącej Eugeniusza Smolińskiego, stwierdzając, że wyrok ten „został wydany z powodów politycznych jako forma represji w związku z działalnością Eugeniusza Smolińskiego na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”.


27 września 2015 r. Eugeniusz Smoliński został uroczyście pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych – Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

źródło: www.poszukiwania.ipn.gov.pl

 

Smoliński Eugeniusz
Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS