Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Cieśla Edward

(1923-1952), ps. „Zabawa”, zastępca szefa propagandy Komendy Obwodu Przeworsk AK

Żołnierz plutonu dywersyjnego i oddziału likwidacyjnego Obwodu Przeworsk, zastępca dowódcy 1. plutonu oddziału „Prokopa”, dowódca drużyny plutonu partyzanckiego „Jodły” i 2. plutonu 3. kompanii OP 40, żołnierz zgrupowania Obszaru Lwowskiego AK „Warta”, 2. Korpusu i Kompanii Wartowniczych (Niemcy), kurier władz wojskowych Rządu RP na Uchodźstwie, ppor. (1944). Ur. 22 II 1923 r. w Studzianie, pow. Przeworsk. Syn Jana i Karoliny z d. Majcher. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W latach 1942-1945 żołnierz Obwodu AK Przeworsk i Zgrupowania partyzanckiego Obszaru Lwowskiego AK „Warta”. 2 XII 1945 r. przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, gdzie przebywał w obozie w Murnau. Współpracownik Oddziału II PSZ na Zachodzie. Przy powrocie do kraju z zadaniem zorganizowania przerzutu na zachód rodzin wojskowych, aresztowany w styczniu 1946 r. Wyrokami Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 17 III i 21 XI 1947 skazany na karę śmierci. W wyniku rewizji skazano go ostatecznie na 6 lat więzienia, a po zastosowaniu amnestii na 3 lata więzienia. Ułaskawiony. Wyrok odbywał w więzieniu we Wronkach do 1949 r. Na wiadomość o aresztowaniu brata Tadeusza - współpracownika kierownika władz RP na Uchodźstwie, zorganizował grupę mającą zdobywać środki na wykupienie lub odbicie brata. Aresztowany 21 XI 1950 r. w Opolu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu z 28 lutego 1952 r. skazany na karę śmierci. Stracony 9 VIII 1952 r. w więzieniu w Opolu.

W czerwcu 2006 r. staraniem zespołu historyków Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu ekshumowano szczątki Edwarda Cieśli na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi i przeprowadzono badania DNA.

3 października 2006 r. odbył się uroczysty pogrzeb Edwarda Cieśli na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Po kilkudziesięciu latach, w asyście kompanii honorowej WP, władz IPN, miasta Krakowa i Opola, kilkudziesięciu pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i szkół, szczątki syna pochowano w grobie jego rodziców.

źródło: www.poszukiwania.ipn.gov.pl

 

Cieśla Edward
Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS