Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Bieńkowicz Tadeusz

BIEŃKOWICZ TADEUSZ ps. „RĄCZY” - żołnierz Armii Krajowej 77 pułku piechoty Armii Krajowej Okręg Nowogródzki. Podwładny legendarnego kpt. Jana Borysewicza ps. „KRYSIA”, Żołnierza Wyklętego, zamordowanego przez NKWD/UB. Uczestniczył w akcjach zbrojnych, między innymi w zdobywaniu: Ejszyszek, stacji kolejowej Werenów, rozbiciu posterunków granicznych Rzeszy i Ostlandu w Krakszlach.

Pan Tadeusz Bieńkowicz jest kawalerem Krzyża Srebrnego Virtuti Militari za akcję odbicia skazańców z więzienia w Lidzie, Krzyża Walecznych za zlikwidowanie garnizonu niemieckiego w miejscowości Horodno.

Aresztowany w 1950 r. został poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, a później skazany na karę dożywotniego więzienia, mimo iż nie przyznał się do stawianych zarzutów. Spędził 8 lat w więzieniu w Rawiczu. Zrehabilitowany na początku lat 90.

Był współzałożycielem Polskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Armii Krajowej w Krakowie (1989 r.), a także aktywistą jako członek Rady Honorowej w Okręgu Nowogródzkim Światowego Związku Żołnierzy AK i Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari. Pełnił obowiązki prezesa Związku Inwalidów Wojennych Oddziału Nowa Huta (od 2007 do 2019 r.) oraz Polskiego Związku Więźniów Komunizmu (od 2010 do 2019 r.), był sekretarzem Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkiem Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej i Stowarzyszenia Ziemi Lidzkiej w Lidzie. Był współautorem publikacji „Akcja na więzienie w Lidzie we wspomnieniach Tadeusza Bieńkowicza i opisie faktów i zdarzeń pokrewnych” (Fundacja muzeum Czynu Zbrojnego, 2009) i fundatorem cmentarza II batalionu 77 pp AK w Naczy.

W 2016 został laureatem nagrody honorowej „Świadek Historii” przyznanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

24 kwietnia 2018 Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek ministra obrony narodowej, mianował go na stopień generała brygady.

Zmarł 13 grudnia 2019 r. w Krakowie.

 

żródło: PROGRAM7 - NTI

Bieńkowicz Tadeusz
Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS