Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.12.1943 - Puszcza Nalibocka. Sowieckie brygady zlikwidowały współpracujący z nimi Batalion Stołpecki AK. Jedo dowództwo po przybyciu na rozmowy zostałow podstępnie aresztowane, a pozbawione kadry oddziały - rozbrojone. Kilkunastu żołnierzy stawiających opór zastrzelono, 5 oficerów drogą lotniczą przewieziono do Moskwy. Z pogromu uszedł jedynie oddział Obwodu Mołodeczno, przy którym znajdował się ppor. Adolf Pilch "Góra", "Dolina", oraz szwadron ułanów chor. Zdzisława Nurkiewicza "Nocy".

01.12.1943  - Uroczysko nad jeziorem Kromań. Brygady im. Stalina i Frunzego otoczyły obóz Zgrupowania Stołpeckiego AK i rozbroiły 230 żołnierzy.

01.12.1943  - Derewna. Oddział im. Czapajewa z Brygady im. Stalina rozbroił w walce 1 kompanię stołpeckiego batalionu AK. Straty polskie: 10 żołnierzy zabitych i 8 rannych.

02.12.1943  - Warszawa. Oddziały dywersyjne Kedywu Okręgu AK Warszawa po raz kolejny zaatakowały niemieckie wozy policyjne.

04.12.1943  - Chutor Tołkaczowszczyzna – Józefi n. Oddział stołpecki AK zaskoczył oddział im. Ryżaka z Brygady im. Stalina, zabijając 9 sowieckich żołnierzy.

04.12.1943  - Oddział dywersyjny Kedywu Okręgu AK Warszawa koło stacji Skruda wysadził w powietrze niemiecki pociąg pospieszny.

07.12.1943  - Rudnia Lwa. Oddział z Obwodu AK Kostopol kpt. Władysława Kochańskiego „Bomby” walczył w obronie wsi przed UPA.

07/08.12.1943  - Kul. Oddział stołpecki AK podjął próbę rozbrojenia oddziału z Brygady im. Frunzego.

08/09.12.1943  - Oddział Kedywu AK wysadził w powietrze niemiecki pociąg wojskowy w pobliżu miejscowości Stara Wieś na Podlasiu.

09.12.1943  - Oddział „Bolszewik” z Brygady „Wpieriod” stoczył 4-godzinną walkę z oddziałem polskim z obwodu Iwie – Juraciszki.

11/12.12.1943  - Oddział Kedywu Okręgu AK Warszawa nieopodal Celestynowa wysadził w powietrze niemiecki pociąg urlopowy.

12.12.1943 - Grupa bojowa oddziału partyzanckiego pod dowództwem por. Aleksandra Sarkisowa „Szarugi” na drodze Lublin – Krzczonów napadła na niemiecki pododdział ochrony zbiorów z Krzczonowa.

12.12.1943  - Oddział por. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” stoczył koło wsi Józefów walkę z niemiecką żandarmerią.

13.12.1943  - Żydowicze. Stołpecki oddział AK stoczył walkę z oddziałem iwienieckiego zgrupowania partyzantki sowieckiej, który stracił 7 zabitych.

13.12.1943  - Muszaki. Oddział Podokręgu Północnego Obszaru AK Warszawa ostrzelał posterunek żandarmerii i stację kolejową.

15.12.1943  - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 124/I do komendantów okręgów i obszarów AK w sprawie akcji scaleniowej.

15.12.1943  - Siedlce. Żołnierze AK zastrzelili szefa miejscowej placówki Gestapo.

16.12.1943  - Grupa bojowa AK ppor. Stanisława Wencla „Twardego” skonfiskowała na szosie Zawiercie – Poręba 60 tys. marek.

16.12.1943  - Szczebrzeszyn. Grupa dywersyjna AK pod dowództwem por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” spaliła wieżę ciśnień.

18.12.1943  - Duszkowo. Sowiecka Brygada Partyzancka im. Szczorsa stoczyła walkę ze stołpeckim oddziałem AK.

20.12.1943  - Biłgoraj. Grupa bojowa AK, kierowana przez ppor. Edmunda Błaszczaka „Groma”, uwolniła z więzienia 34 osoby.

20.12.1943  - Bronisławów. Zaproszony na rozmowy kpt. Władysław Kochański „Bomba”, dowódca oddziału z Obwodu AK Kostopol, został zatrzymany przez sowiecki oddział partyzancki gen. Naumowa. Z 12 wówczas zatrzymanych, 7 rozstrzelano, pozostałych zaś, w tym dowódcę, wywieziono za linię frontu.

21/22.12.1943  - Cetlicze. Oddział Okręgu AK Kraków rozbił posterunek policji.

22.12.1943  - Zawołocz na Wołyniu. Podczas rozmów z dowództwem sowieckiego zgrupowania gen. Michaiła Naumowa została rozbrojona 12-osobowa polska delegacja z oddziału kpt. Władysława Kochańskiego "Bomby" (Obwód Kostopol); 6 akowców zabito na miejscu, 6 - dostarczono za linię frontu do dyspozycji NKWD. W wyniku tej operacji rozpadł się największy oddział AK na Wołyniu. Na koncentrację 27 DP z 600 osób dotarło tylko 180.

22.12.1943  - Warszawa. Dowódca AK wystąpił do Delegata Rządu na Kraj w sprawie wydania deklaracji o reformach społeczno-gospodarczych.

22.12.1943  - Kamień. Stołpecki oddział AK stoczył walkę z nieustalonym oddziałem sowieckim.

23.12.1943  - Jarosty. Oddział AK dowodzony przez sierż. Stanisława Karlińskiego „Burzę” wraz z patrolami dywersyjnymi z Piotrkowa wysadził w powietrze transport niemieckiego wojska.

24.12.1943  - Okolice Janowa Poleskiego. Partyzanci sowieccy zaatakowali i pokonali oddział AK "Watra II" z Okręgu Polesie, dowodzony przez sierż. Czesława Kamińskiego "Matrosa".

28.12.1943  - Chotów. Kompania gospodarcza z Brygady im. Stalina została zaatakowana przez oddział stołpecki AK. Sowieci uciekli, porzucając tabor.

28.12.1943  - Turgiele. 3 Brygada AK por. Gracjana Fróga „Szczerbca” wspólnie z 6 Brygadą por. Adama Boryczki „Tońki” przeprowadziły udany atak na posterunek policji litewskiej. Okolice Turgiel zostały oczyszczone z niemieckich i litewskich okupantów i powstała akowska Republika Turgielska.

28/29.12.1943  - Włochy. Patrol Kedywu Okręgu AK Warszawa wysadził w powietrze rurociąg gazowy zasilający zakłady „Ursus”.

29.12.1943  - Otoczony pod Rędzinami oddział AK por. Floriana Budniaka „Andrzeja”, wspólnie z oddziałem ppor. Józefa Kaszy-Kowalskiego „Alma”, który przybył z odsieczą, odparli niemiecką obławę.

31.12.1943  - Londyn. Prezydent RP Władysław Raczkiewicz wygłosił przemówienie radiowe „Armia Krajowa – ta najbardziej ofiarna część Polskich Sił Zbrojnych – jest bez przerwy w akcji”.

31.12.1943  - Grupa Kedywu Okręgu Śląskiego wysadziła transport kolejowy z ropą naftową w rejonie Bielska Białej.

31.12.1943/01.01.1944 - Oddział Kedywu Podokręgu Wschodniego Obszaru AK Warszawa przerwał tory w tunelu linii średnicowej i wykoleił pociąg towarowy.

31.12.1943/01.01.1944 - Wydzielone patrole z oddziału dyspozycyjnego Kedywu „Lekarza” zniszczyły sieć telekomunikacyjną wokół Lubartowa.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS