Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.07.1943 - Warszawa. Na łamach „Biuletynu Informacyjnego” ukazał się artykuł pt. „Na dziś i na jutro”.

02.07.1943 - Kupisk, Kupisk Lubczański, Kupisk Pierwszy i Kupisk Kazionny. Sowiecka brygada partyzancka spacyfikowała położone nad Niemnem białoruskie wsie. Operację przeprowadzono pod pretekstem rozprawy z 10-osobowym punktem białoruskiej samoachowy ochraniającym most. W jej wyniku spalono blisko 500 gospodarstw i zabito nieustaloną liczbę mieszkańców.

02/03.07.1943 - Łączna. Zgrupowanie AK por. Jana Piwnika „Ponurego” przeprowadziło akcję na niemieckie pociągi, zdobywając broń i oporządzenie.

03.07.1943 - W rejonie wsi Załamanek, oddział Obwodu AK Kozienice, zlikwidował 9 esesmanów jadących samochodem.

05.07.1943 - Jelonki. Patrol Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczył dokumentację urzędu gminy.

06.07.1943 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 165 „Organizacja Kierownictwa Walki Podziemnej”.

06.07.1943 - Kielce. Grupa bojowa AK dowodzona przez Stefana Fąfarę „Dana” dokonała zamachu na funkcjonariusza gestapo Witteka, który został ciężko ranny.

07.07.1943 - Dziekanów Niemiecki. Patrol bojowy AK starł się niemieckimi kolonistami.

08.07.1943 - Londyn. Prezydent Władysław Raczkiewicz mianował gen. Kazimierza Sosnkowskiego Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych.

11.07.1943 - Oddział Kedywu Obwodu AK Błonie rozbił niemiecką kolumnę pacyfikacyjną, uwalniając zatrzymanych.

11.07.1943 - Warszawa. Zespoły organizacji Małego Sabotażu „Wawer” rozlepiły 1500 klepsydr informujących o śmierci gen. Władysława Sikorskiego.

11.07.1943 - Oddział AK z rejonu Wysokie Mazowieckie stoczył walkę z żandarmerią i SS nieopodal wsi Kresowa i Dąbrówka.

12.07.1943 - Niezabitów. Patrol Kedywu Mieczysława Lorenca „Szmerlinga” uwolnił z aresztu 21 mężczyzn.

12.07.1943 - Do Zgrupowania AK por. Jana Piwnika „Ponurego” została wcielona 6-osobowa grupa Gwardii Ludowej z dzielnicy Kunów pow. Opatów, dowodzona przez Mariana Skowrona. W następnych dniach jej żołnierze zostali rozbrojeni i rozstrzelani.

12.07.1943 - Nieopodal kolonii Krasowa-Wólka oddział Kedywu ppor. Tadeusza Westfala „Karasia” zorganizował zasadzkę, w której zginęło 8 Niemców.

12/13.07.1943 - Zgrupowanie AK por. Jana Piwnika „Ponurego” przy posterunku kolejowym Podłazie ostrzelało pociąg pospieszny relacji Kraków–Warszawa.

15.07.1943- Warszawa. Powołano Kierownictwo Walki Podziemnej.

15/16.07.1943 - Kulesza Kościel. Grupa Kedywu ppor. Tadeusza Westfala „Karasia” rozbiła posterunek żandarmerii.

16.07.1943 - Ożarów. Patrol Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczył dokumentację urzędu gminy.

17.07.1943 - Londyn. Naczelny Wódz, gen. Kazimierz Sosnkowski, mianował gen. Tadeusza Komorowskiego Dowódcą Armii Krajowej.

19.07.1943 - Aleksandrów. Oddział AK ppor. Przemysława Szyca „Ludwika” z Obwodu AK Włoszczowa stoczył walkę z niemiecką obławą.

19.07.1943 - Oddział partyzancki por. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” stoczył walkę w Lasach Kurzelowskich koło Włoszczowy z żandarmerią niemiecką i oddziałem Luftwaffe.

19/20.07.1943 - Patrole Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczył dokumentację w urzędach gminnych w Falenicy, Karczewie i Wiązownie.

21.07.1943 - Warszawa. Dowódca AK wydał instrukcję nr 104/0.I w sprawie zabezpieczenia akcji niepodległościowej.

21/22.07.1943- Grupy dywersyjne Kedywu Okręgu AK Lublin przeprowadziły masowe akcje mające na celu przerwanie łączności telefonicznej i telegraficznej na terenie okręgu.

22.07.1943 - Mińsk Mazowiecki. Patrol Kedywu Obwodu AK Mińsk Mazowiecki zlikwidował powiatowego szefa Gestapo.

23.07.1943 - Piaskowce. Grupa partyzantów z oddziału Woroszyłowa, brygady im. Kirowa, stoczyła potyczkę z oddziałem AK, zabijając 6 jego żołnierzy.

26.07.1943 - Warszawa. Szef Sztabu i zastępca Dowódcy AK płk Tadeusz Pełczyński „Grzegorz” (awansowany 1 października do stopnia generała brygady), wydał rozkaz nr 764/V w sprawie opieki nad zbiegłymi z niewoli niemieckiej jeńcami angielskimi.

26.07.1943 - Bukowina. Oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” zaatakował wieś, paląc 31 gospodarstw należących pierwotnie do Polaków, a zasiedlonych przez Ukraińców, oraz zabijając około 10 z nich i ciężko raniąc 7.

27.07.1943- Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz do żołnierzy polskich na Węgrzech.

28.07.1943 - Oddział ze Zgrupowania AK por. Jana Piwnika „Ponurego” zdobył w zasadzce, na szosie Skarżysko – Szydłowiec (w rejonie leśniczówki Barak), 4 samochody niemieckie.

29.07.1943 - Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się artykuł pt. „Marsz naprzód trwa”.

31.07.1943 - Warszawa. Członkowie organizacji Małego Sabotażu „Wawer” podłączyli się do megafonów niemieckich i nadali patriotyczną audycję zakończoną hymnem.

31.07.1943 - Warszawa. Grupa dywersyjna Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczyła w niemieckim składzie paliwa przy ul. Gniewkowskiej ponad 1 mln litrów benzyny i smarów.

LIPIEC 1943 - Grabów. Oddziały dywersyjne Obwodu AK Kozienice rozbroiły na stacji kolejowej 25 żandarmów i policjantów granatowych.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS