Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.06.1943 - Oddziały AK i BCh oraz GL stoczyły pod Józefowem walkę z niemieckimi jednostkami pacyfikacyjnymi.

01.06.1943 - Siedlce. Grupa Kedywu dokonała akcji na transport pieniędzy, zdobywając 300 tys. zł.

01/02.06.1943 - Mogielnica. Żołnierze Kedywu komendy Obwodu AK Grójec zastrzelili 5 członków PPR.

03.06.1943 - Sokołów Podlaski. Grupa bojowa AK, dowodzona przez plut. Henryka Oleksiaka „Wichurę”, odbiła z więzienia kilkunastu aresztowanych.

05.06.1943 - Warszawa. W kościele św. Aleksandra Niemcy aresztowali orszak ślubny liczący 89 osób, w tym kilkunastu członków z oddziału dyspozycyjnego Komendy Głównej AK „Osa-Kosa 30”.

05.06.1943 - Chutor Mociewczuki. Oddział nr 301 zlikwidował grupę rabunkową z oddziału im. Komsomołu Leninowskiego.

05.06.1943 - Siedliska. Oddziały AK spaliły wieś zamieszkałą przez kolonistów niemieckich. Rozstrzelano 60 volksdeutschów i spalono zabudowania wraz z inwentarzem.

07.06.1943 - Grupa partyzantów z oddziału AK „Barabasza”, dowodzona przez ppor. Edwarda Skrobota „Wiernego”, ostrzelała w rejonie Wilkowa konwój niemieckiego pociągu towarowego.

09.06.1943 - Mińsk Mazowiecki. Oddział AK przeprowadził akcję na Arbeitsamt. Spalono akta i wykonano wyrok śmierci na konfi dencie Gestapo.

10.06.1943 - Warszawa. Komenda Główna BCh wydała tajny rozkaz o niepodporządkowywaniu AK swoich oddziałów terytorialnych.

10.06.1943 - Górki koło Siedlec. Grupa bojowa AK zniszczyła niemiecki posterunek lotniczy.

11.06.1943 - Chutor Bojary Smołockie. Oddział nr 312 ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” zlikwidował grupę rabunkową z Leninowskiej Brygady.

13.06.1943 - Kupisk. oddział Żdanowa zaatakował tę nadniemeńska wieś. Pod zarzutem przynależności do samoachowy zabito wielu mieszkańców.

15.06.1943 - Żelechów. Grupa bojowa z oddziału AK kpt. Andrzeja Rejmaka „Ostoi” rozbiła posterunek żandarmerii niemieckiej.

18.06.1943 - Warszawa. Kadra Polski Niepodległej podporządkowała się AK.

18.06.1943 - Oddział Okręgu AK Śląsk, dowodzony przez st. sierż. Henryka Miltona „Ordona”, przeprowadził akcję kolejową na linii Sławków – Bukowne.

19.06.1943 - Warszawa. Na Pawiaku, po kilkumiesięcznym śledztwie, zmarł w izolatce prof. Jan Piekałkiewicz, Delegat Rządu na Kraj.

19.06.1943 - Iwieniec. Oddział AK por. Kacpra Miłaszewskiego „Lewalda” opanował miasteczko i uwolnił osoby przetrzymywane w więzieniu.

21.06.1943 - Berlin. Reichsführer SS Heinrich Himmler uznał tereny Generalnego Gubernatorstwa i okręgu białostockiego za obszar działań partyzanckich.

21.06.1943 - Pionki. W wyniku akcji sabotażowej żołnierzy AK w Wytwórni Prochu zniszczeniu uległo w wyniku eksplozji kilka ton prochu.

23.06.1943 - Londyn. Naczelny Wódz nakazał Dowódcy AK ograniczenie akcji odwetowych do samoobrony.

23.06.1943 - Patrol Kedywu Obwodu AK Garwolin odbił 8 więźniów przewożonych z Garwolina na Pawiak w Warszawie.

23.06.1943 - Kupisk, oddział im. Żdanowa zaatakował tę nadniemeńską wieś. Zabito wielu mieszkańców pod zarzutem przynależności do samoachowy.

27.06.1943 - Warszawa. Grupa członków organizacji Małego Sabotażu „Wawer” wywiesiła w oknie spalonej Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego kilkumetrowej długości flagę narodową.

28.06.1943 - Mińsk Mazowiecki. Grupa bojowa AK uwolniła 29 więźniów z aresztu.

29.06.1943 - Chutor Pacuki. Oddział nr 312 ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” zaatakował kompanię pacyfikacyjną oddziału im. Woroszyłowa Brygady Leninowskiej. Sowieci stracili 9 zabitych i 3 rannych.

29.06.1943 - Tarłów. Oddziały AK i BCh opanowały miejscowość, stoczyły walkę z posterunkiem niemieckim i dokonały konfiskaty żywności w niemieckich magazynach spożywczych.

30.06.1943 - WARSZAWA. PRZY ULICY SPISKIEJ 14/10 ARESZTOWANO DOWÓDCĘ ARMII KRAJOWEJ, GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS