Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.05.1943 - Nowa Słupia. Oddział AK por. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” zniszczył most kolejki z kopalni pirytu.

03.05.1943 - Powiat szczuczyński, woj. nowogródzkie. 3 oficerów AK uczestniczących w rozmowachpolsko-sowieckich zostało zamordowanych przez Sowietów.

05.05.1943 - Bliżyn. Grupa żołnierzy Podobwodu AK Skarżysko zaatakowała Obóz Pracy Przymusowej dla Żydów i Polaków i uwalniając około 100 Polaków.

05.05.1943  - Oddziały dywersyjne Podokręgu Wschodniego AK Obszaru Warszawa stoczyły walkę z siłami niemieckimi w lasach w rejonie wsi Swory – Worgule.

05.05.1943 - Skarżysko. Patrol AK opanował strzelnicę fabryki „Hassag”, zdobywając broń i amunicję.

06.05.1943 - Warszawa. Gestapo aresztowało Floriana Marciniaka, organizatora i pierwszego naczelnika harcerskiej organizacji „Szare Szeregi”.

07.05.1943  - Oddział AK por. Euzebiusza Domaradzkiego „Grota” przeprowadził pod Wojciechowem koło Bodzentyna zasadzkę na niemieckich żandarmów, zabijając 9 z nich.

08.05.1943 - Naliboki. Brygada im. Stalina spacyfikowała miasteczko, zginęło 129 mieszkających tam Polaków.

10.05.1943 - Berlin. Członkowie Zagralinu podłożyli i zdetonowali na Dworcu Śląskim 2 bomby.

10 MAJA - Warszawa. Patrol „Kosy” wykonał zamach na Fritza Geista, specjalistę do spraw młodzieży warszawskiego Arbeitsamtu.

12.05.1943 - Wrocław. Na dworcu eksplodowała bomba podłożona przez członków Zagralinu.

12.05.1943 - Warszawa. Funkcję naczelnika „Szarych Szeregów” objął Stanisław Broniewski „Orsza”.

17.05.1943 - Lwów. Dowództwo Okręgu AK Lwów wydało rozkaz w sprawie organizowania placówek samoobrony we wsiach i osiedlach przeciwko atakom ukraińskim.

17.05.1943 - Lwów. Rozpoczęły się rozmowy Komendy Obszaru AK Lwów i Okręgowej Delegatury Rządu na Kraj z przedstawicielami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

19/20.05.1943 - Celestynów. Oddział dyspozycyjny Kedywu KG AK „Motor 30” odbił na stacji kolejowej 49 więźniów przewożonych z więzienia na Zamku w Lublinie przez Warszawę do Auschwitz.

20.05.1943 - Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” opublikowano artykuł pt. „Nowy kurs polityczny i nasza odpowiedź”, w którym napisano m.in.: „Niemieckie zabiegi pozyskania Polaków staną się bardziej zrozumiałe, jeśli uprzytomnimy sobie, że w chwili obecnej jesteśmy już ostatnim i jedynym narodem w okupowanej Europie, który odmawia dobrowolnej współpracy z Niemcami”.

21.05.1943 - Księżykąt. Żołnierze dywersji Obwodu AK Ostrów Mazowiecka odbili 45 aresztowanych.

22.05.1943 - Jan Stanisław Jankowski, Delegat Rządu na Kraj, został mianowany zastępcą prezesa Rady Ministrów.

2.05.1943 - Warszawa. Jan Kryst „Alan”, żołnierz AK, zastrzelił w „Café Adria” 3 oficerów Gestapo.

22.05.1943 - Grodzisk Mazowiecki. Oddział AK opanował niemiecką radiostację wojskową, niszcząc budynek i urządzenia.

26/27.05.1943 - Patrole dywersyjne Podokręgu Wschód Obszaru AK Warszawa zniszczyły linie łączności w 25 miejscach.

27.05.1943 - Radomsko. Grupa bojowa AK dokonała udanego zamachu na szefa miejscowego Gestapo i jego zastępcę.

30.05.1943 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 90 o wcieleniu do AK, z dniem 1 lipca oddziałów taktycznych Batalionów Chłopskich.

31.05.1943 - Jędrzejów. Patrol pod dowództwem ppor. Hieronima Piaseckiego „Zola” z Obwodu AK Jędrzejów wykonał wyrok na Helmucie Kappe, współpracowniku Gestapo.

MAJ 1943 - Rejon Horodca na Polesiu. Sowieci rozbroili oddział AK sierżanta Kaźmierczaka"Jasiołdy". Los jego i jego żołnierzy jest nieznany.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS