Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.04.1943 - Warszawa. Na łamach „Biuletynu Informacyjnego” został wydrukowany artykuł wstępny pt. „Akcja zbrojna? Tak lecz ograniczona”.

07.04.1943 - Warszawa. W kościele św. Floriana, w wyniku zdrady, Niemcy aresztowali ponad 20 ofi cerów i żołnierzy „Wachlarza”.

09.04.1943 - Warszawa. W siedzibie Arbeitsamtu przy ul. Długiej żołnierze AK zastrzelili szefa Wydziału Pracy w Urzędzie szefa dystryktu warszawskiego, Kurta Hoffmana, odpowiedzialnego za akcję przymusowego wysyłania na roboty do Niemiec.

10.04.1943 - Berlin. Grupa Zagralinu przeprowadziła zamach bombowy na dworcu kolejowym przy Friedrichstrasse.

13.04.1943 - Warszawa. Członkowie AK zlikwidowali pracownika urzędu pracy, Hugo Dietza, odpowiedzialnego za przeprowadzanie łapanek na roboty przymusowe w Rzeszy.

15.04.1943 - Lwów. Oddział AK uwolnił 25 więźniów ze szpitala więziennego przy ul. Zamarstynowskiej.

15.04.1943 - Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się komentarz w sprawie odkrytych pod Smoleńskiem mogił polskich oficerów: „Podziwiamy […] czelność niemiecką, której mogiły Palmir, Wawra, Oświęcimia, Majdanka i setek miejscowości polskich nie przeszkadzają w szukaniu zbrodniarzy pod Smoleńskiem”.

19.04.1943 - Warszawa. Trzy grupy bojowe AK pod dowództwem kpt. Józefa Pszennego „Chwackiego” podjęły próbę wysadzenia w powietrze muru getta przy ulicy Bonifraterskiej za pomocą min.

20.04.1943 - Kraków. Gen. Friedrich Krüger, wyższy dowódca SS i policji w GG, został ciężko ranny w zamachu wykonanym przez grupę bojową Kedywu z oddziału „Kosa 30”.

21.04.1943 - Londyn. Jan Stanisław Jankowski „Sobolewski” został zatwierdzony przez rząd RP na stanowisku Delegata Rządu na Kraj.

22.04.1943 - Warszawa. W pobliżu muru getta oddział AK uderzył na jednostkę litewskiej policji pomocniczej współpracującej z niemieckim okupantem

22.04.1943 - Komendant Okręgu AK Wołyń wydał rozkaz o tworzeniu zorganizowanych oddziałów samoobrony w związku z powtarzającymi się i nasilającymi mordami popełnianymi przez Ukraińców na ludności polskiej.

23.04.1943 - Warszawa. Grupy bojowe AK wykonały kilka akcji na posterunki niemieckie wzdłuż muru getta przy ul. Okopowej, Orlej i Leszno.

23.04.1943 - Wrocław. Grupa Zagra-linu dokonała zamachu na dworcu kolejowym.

2.04.1943 - Sowiecka brygada im. Żukowa spaliła część miasteczka Derewno, pow. Stołpce. Zniszczeniu uległy 92 domy.

25.04.1943 - Żołynia. Oddział Obwodu AK Łańcut zaatakował posterunek policji i areszt.

25.04.1943 - Władze sowieckie fałszywie oskarżając przebywający na emigracji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o współpracę z III Rzeszą zerwały z nim stosunki dyplomatyczne. Tłumacząc to posunięcie w wydanej przez siebie nocie napisały: obecny rząd polski schodząc na drogę zmowy z rządem hitlerowskim, zerwał w rzeczywistości sojusznicze stosunki z ZSRR i zajął wrogie stanowisko wobec Związku Radzieckiego. Na tej podstawie rząd radziecki powziął decyzję przerwania stosunków z rządem polskim. Pretekstem do tego kroku było zwrócenie się polskich władz do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o powołanie komisji mającej wyjaśnić prawdziwość niemieckich doniesień o sowieckim mordzie na polskich oficerach w Katyniu.

26.04.1943 - Porucznik Witold Pilecki oraz Edward Ciesielski i Jan Redzej przeprowadzili udaną ucieczkę z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Uciekinierzy pod osłoną nocy wykorzystali rozprężenie panujące wśród załogi obozu związane ze świętami wielkanocnymi. Witold Pilecki oceniając blisko trzy letni pobyt w obozie wspominał: Wychodząc miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjazdu i złamany mostek, zapłaciłem więc b. tanio za taki czas pobytu w tym sanatorium.

28.04.1943 - Warszawa. Delegat Rządu RP na Kraj, w uzgodnieniu z Politycznym Komitetem Porozumiewawczym i Komendą Główną AK przesłał do Komitetu Centralnego pismo, w którym odrzucał propozycje współdziałania z komunistami, wysuniętą przez przedstawicieli PPR podczas rozmów w lutym 1943 r.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS