Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

02.03.1943 - Nienadowa. Grupa żołnierzy z Obwodu AK Łańcut rozbiła niemiecki magazyn broni, zdobywając 50 karabinów i znaczne ilości amunicji.

04.03.1943 - Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się artykuł pt. „Umizgi kata”: „Choć rozumiemy i doceniamy niebezpieczeństwo komunizmu – nie znajdzie się w Polsce żaden polityk i żaden działacz, który by odważył się pójść na współpracę z Niemcami przeciwko Sowietom”.

04.03.1943 - Warszawa. W siedzibie gubernatora dystryktu warszawskiego i w biurze Arbeitsamtu wybuchły bomby dostarczone jako przesyłki pocztowe.

09.03.1943 - Grupa dywersyjna Obwodu AK Kielce zatrzymała drezynę na wąskotorowej linii Zagnańsk – Słupia rozbrajając konwój i urzędników kopalni „Staszic” oraz konfiskując 50 tys. zł.

13.03.1943 - Warszawa. Dowódca AK wydał wytyczne w sprawie formowania oddziałów partyzanckich.

13.03.1943 - Połączone grupy AK, BCh i AL na szosie Krasnystaw – Żółkiewka rozbiły niemiecki oddział w sile 40 żołnierzy.

16.03.1943 - Warszawa. Tajna Organizacja Wojskowa scaliła się z Armią Krajową. Komendant Główny TOW mjr Jan Mazurkiewicz „Zagłoba”, „Radwan”, objął stanowisko zastępcy szefa Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK.

18.03.1943 - Warszawa. Decyzją Komendy Głównej AK został rozwiązany sztab „Wachlarza”, a jego żołnierze przekazani do Kedywu.

18.03.1943- Łuków. Grupa dywersyjna AK zdobyła wagon amunicji.

21.03.1943 - Warszawa. Polityczny Komitet Porozumiewawczy przekształcił się w Krajową Reprezentację Polityczną.

26.03.1943 - Warszawa. Harcerze ze specjalnego oddziału Grup Szturmowych Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów przeprowadzili pierwszą dużą akcję bojową w stolicy, podczas której odbili z niemieckich rąk swojego przyjaciela, harcmistrza Jana Bytnara "Rudego". Operacja o kryptonimie "Meksyk II" została przeprowadzona w biały dzień, pod budynkiem warszawskiego Arsenału. Jej dowódcą został komendant chorągwi Stanisław Broniewski „Orsza”. Oprócz skatowanego na skutek brutalnego śledztwa "Rudego" harcerze odbili z nieniemieckiego transportu 20 więźniów przewożonych na Pawiak.

29.03.1943 - Mielec. Dowodzony przez Józefa Wiącka „Sowę” oddział partyzancki „Jędrusie” wraz z żołnierzami Armii Krajowej odbił aresztowanych działaczy podziemia z więzienia gestapo w Mielcu. Pomimo dużego nagromadzenia niemieckich sił operację przeprowadzono w brawurowy sposób z użyciem ciężkiej broni maszynowej i ładunków wybuchowych. Jej efektem było uwolnienie 180 więźniów.

30.03.1943 - Warszawa. Grupa bojowa kontrwywiadu KG AK zlikwidowała dwóch funkcjonariuszy Gestapo w kawiarni „Europejska”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS