Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100

Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

02.02.1943 - Warszawa. Grupa harcerzy z Grup Szturmowych „Szarych Szeregów” pod dowództwem Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” starła się z policja granatową przy ul. Brackiej.

04–12.02.1943  - Zmobilizowane oddziały AK stoczyły walki w lasach zamojskich w obronie wysiedlanej ludności.

06.02.1943  - Mińsk (Białoruś). Oddział specjalny organizacji AK „Wachlarz” dokonał nieudanej – wskutek zdrady – próby odbicia z więzienia aresztowanych żołnierzy AK.

11.02.1943  - Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się artykuł pt. „Z bronią u nogi”: „Właściwe ośrodki i wojsko podziemne nie przyglądają się wydarzeniom z założonymi rękoma — lecz działaniom swoim nadają formy zgodne z polską rają stanu i rozkazami Naczelnego Wodza”.

13.02.1943  - Berlin. Grupa Zagralinu z Bydgoszczy przeprowadziła zamach bombowy na podziemnym peronie stacji szybkiej kolei (S-Bahn) Friedrichstrasse.

18.02.1943  - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz, polecający oznaczanie akcji terrorystycznych i sabotażowo-dywersyjnych AK znakiem Kotwicy Polski Walczącej.

18.02.1943  - Jasło. Grupa sabotażowa Kedywu podpaliła zbiorniki ropy naftowej.

18, 22 I 25 LUTEGO 1943 - Warszawa. Przedstawiciele Delegatury Rządu RP na Kraj i Komendy Głównej Armii Krajowej przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej.

19.02.1943  - Warszawa. Gestapo aresztowało prof. Jana Piekałkiewicza, Delegata Rządu RP na Kraj.

25.02.1943  - Oddział Kedywu Okręgu AK. Kielce, w rejonie Baranowej Góry, zatrzymał 7 niemieckich samochodów, zdobywając broń i oporządzenie.

28.02.1943  - Grębków. Żołnierze AK, ubezpieczający pracę radiostacji, zatrzymali i rozbroili dwa samochody pelengacyjne i jeden wóz ochrony.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS