Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

11.02.1953 - Piaski - w czasie akcji dywersyjnej zginął ppor. Stanisław Kuchciewicz „Wiktor”, dowódca oddziału partyzanckiego WiN z powiatu lubartowskiego.

24.02.1953 - o godz. 15.00 w Więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej wykonano wyrok śmierci przez powieszenie na Gen. Auguście Emilu Fieldorfie ps. Nil. Ciało generała zostało prawdopodobnie ukryte w dołach śmierci na "Łączce" Wojskowego Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS