Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.04.1952 - Liza Stara, pow. Bielsk Podlaski - w wal­ce z KBW i UB zginęli żołnierze „Huzara”: Józef Gontarczuk „Korsarz” i Stanisław Łapiński „Orzełek”.

02.04.1952 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został Józef Marcinkowski „Łysy”, komendant Obwodu ROAK „Mewa”, a następnie Samoobrony Ziemi Mazowieckiej.

06.04.1952 - Rudzie, pow. Gołdap - w okrążeniu KBW i UB rozbity został patrol Franciszka Witkowskiego „Cyga­na” z oddziału „Poręby”. Polegli: „Cygan” i Julian Staśkiewicz „Borowy” oraz gospodyni Franciszka Pojawis. Ranny Mieczysław Witkowski zmarł w szpitalu.

08.04.1952 - Łumbie, pow. Suwałki - rozbity został od­dział Piotra Burdyna „Poręby”. Polegli: Ryszard Dudanowicz „Wir”, Franciszek Dudanowicz „Chomik” i Józef Dudanowicz „Skała”, ujęci zostali 3 ranni partyzanci.

09.04.1952 - Wysoki Most - śmiercią samobójczą (rozerwał się granatem) zginął otoczony przez grupę operacyjną UB Piotr Burdyn „Poręba”, dowódca oddziału partyzanckiego działającego w powia­tach Augustów i Suwałki.

16.04.1952 - Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy, po przewodnictwem sędzi Marii Gurowskiej skazuje Gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" na karę śmierci przez powieszenie. Podczas sfingowanego procesu, opartego o wymuszone torturami w śledztwie przez UB zeznania podwładnych gen. Fieldorfa - mjr. Taeusa Grzmielewskiego "Igora" i płk. Władysłąwa Liniarskiego "Mścisława".  W wydaniu tego wyroku wzięli udział również ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski. 20 października 1952 Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobecność oskarżonego i jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów, w składzie sędziowskim: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, zatwierdził wyrok.  Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona.

18.04.1952 - Kolonia Czerwone - śmiercią samobójczą  (wysadził się granatem) zginął otoczony przez grupę operacyjną UB i MO chor. Hiero­nim Rogiński „Róg”, przewodniczący Podziemnej Rady Rejo­nu NZW kryptonim „Karaś”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS