Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

05.07.1951 - Leman pod Turoślą, pow. Kolno - w cza­sie starcia patrolu oddziału „Roga” z milicją poległ Stani­sław Śledzik „Huragan" i komendant MO z Turośli.

21.07.1951 - Zduńska Wola w zasadzce KBW w pole­gło 4 partyzantów z lokalnej grupy Władysława Sobczaka „Jarzębiny”.

21.07.1951 - okolice Huty Czarnożylskiej, pow. Wie­luń,  w walce z UB poległ Jan Kwapisz „Lis", „Kula", jeden z ostatnich dowódców partyzanckich wywodzących się z KWP.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS