Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

17.05.1951 - Białowoda - śmiercią samobójczą zginął oto­czony przez grupę operacyjną UB por. Mieczysław Pruszkiewicz „Kędziorek”, dowódca oddziału partyzanckiego WiN z Okręgu Lubelskiego.

18.05.1951 - kolonia Zamajdanie, pow. Kraśnik - por. Mieczysław Pruszkiewicz „Kędziorek”, dowódca oddzia­łu partyzanckiego Okręg Lubelski WiN, oraz jego podko­mendny, Walery Tyra „Zuch", polegli, otoczeni przez grupę operacyjną UB.

29.05.1951 - szosa Włodawa-Lublin patrol Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” zlikwidował Ludwika Czugałę (przewodniczącego WRN w Lublinie). Następnie partyzanci, używając zdobytego samochodu, dokonali objazdu terenu, podczas którego rozstrzelali 4 agentów UB i komunistycz­nych aparatczyków.

30.05.1951 - wieś Żochy Nowe, pow. Wysokie Mazo­wieckie - grupa operacyjna UB i KBW otoczyła patrol „Ry­sia” z oddziału „Huzara”. Polegli: Eugeniusz Tymiński „Ryś”, Stanisław Gontarczuk „Rekin”, Tadeusz Porowski „Boberek” i Antoni Żochowski „Mars”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS