Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.03.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został ppłk Łukasz Ciepliński „Pług”, „Ludwik”, prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „WiN”.

01.03.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został mjr Adam Lazarowicz „Klamra”, prezes Obszaru Zachodniego w IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia „WiN”.

01.03.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został Franciszek Błażej „Tadeusz”, prezes Obszaru Południowego w IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia „WiN”.

01.03.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rako­wieckiej zamordowany został ppor. Józef Rzepka „Znicz”, „Krzysztof”, kierownik Wydziału Politycznego w IV Zarzą­dzie Głównym Zrzeszenia „WiN”.

01.03.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został Mieczysław Kawalec „Iza”, „Psarski”, kierownik Wydziału Informacyjnego w IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia „WiN”.

01.03.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został por. Józef Batory „Argus”, szef łącz­ności w IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia „WiN”.

01.03.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został Karol Chmiel „Zygmunt”, doradca polityczny w IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia „WiN”.

15.03.1951 - Kurek, gm. Brąszewice - 2 kompanie ope­racyjne 8 pułku KBW GO UB krypt. „Warta” pod dowódz­twem chor. Józefa Szkudelskiego zorganizowały obławę i za­sadzkę. W likwidacji ppor. Antoniego Chowańskiego „Kuby” wzięło udział 5 żołnierzy KBW z radiotelegrafistą pod do­wództwem st. strz. Witka i młodszym ref. z PUBP Wie­luń Adamem Zającem. Zabici zostali z KWP „Kuba”, z KBW st. strz. „Witek” oraz Marianna Focht.

21.03.1951 - Turno, pow. Włodawa - zasadzka żołnie­rzy KBW na patrol ppor. Stanisława Kuchcewicza „Wiktora”. Poległ Ignacy Zalewski „Lin”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS