Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

08.02.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, pierwszy dowódca działającej na Białostocczyźnie i Podlasiu 6 Brygady Wileńskiej AK.

08.02.1951 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został ppłk Antoni Olechnowicz „Pohorecki”, komendant eksterytorialnego Ośrodka Mobilizacyj­nego Okręgu Wileńskiego AK.

09.02.1951 - Nowiny, pow. Tomaszów Lubelski w wal­ce z grupą operacyjną UB zginął Jan Leonowicz „Burta”, do­wódca oddziału partyzanckiego WiN z Zamojszczyzny.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS