Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

19.08.1950 - okolice Janowa Lubelskiego - w wal­ce z grupą operacyjną KBW-UB zginął Adam Kusz „Adam”, „Kłos”, dowódca oddziału PAS NZW Okręgu Rzeszów.

25.08.1950 - Kolonia Wawrzyszów koło Wolanowa - w wyniku operacji oddziału prowokacyjnego UB zginął Aleksander Młyński „Drągal”, dowódca oddziału partyzanc­kiego Związku Zbrojnej Konspiracji.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS