Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

19.08.1950 - okolice Janowa Lubelskiego - w wal­ce z grupą operacyjną KBW-UB zginął Adam Kusz „Adam”, „Kłos”, dowódca oddziału PAS NZW Okręgu Rzeszów.

25.08.1950 - Kolonia Wawrzyszów koło Wolanowa - w wyniku operacji oddziału prowokacyjnego UB zginął Aleksander Młyński „Drągal”, dowódca oddziału partyzanc­kiego Związku Zbrojnej Konspiracji.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS