Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.04.1950 - Białystok - w więzieniu zamordowany zo­stał por. Kazimierz Chmielowski „Rekin”, dowódca oddziału PAS Okręgu NZW Białystok.

07.04.1950 - Toczyska Podborne, pow. Sokołów Pod­laski - w wyniku denuncjacji agenta „Małachowskiego” siły komunistyczne, liczące ok. tysiąca ludzi, otoczyły pod­oddział por. Józefa Ludwika Malczuka „Brzoska" (z oddzia­łu „Huzara”). Podczas przebijania się polegli: „Brzask”, Kazi­mierz Tkaczuk „Sęp" i Arkadiusz Pieniak „Arkadek”.

27.04.1950 - Pokrzywnica, pow. Ciechanów - potycz­ka patrolu oddziału „Roja” z MO, zginął jeden milicjant.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS