Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

01.04.1950 - Białystok - w więzieniu zamordowany zo­stał por. Kazimierz Chmielowski „Rekin”, dowódca oddziału PAS Okręgu NZW Białystok.

07.04.1950 - Toczyska Podborne, pow. Sokołów Pod­laski - w wyniku denuncjacji agenta „Małachowskiego” siły komunistyczne, liczące ok. tysiąca ludzi, otoczyły pod­oddział por. Józefa Ludwika Malczuka „Brzoska" (z oddzia­łu „Huzara”). Podczas przebijania się polegli: „Brzask”, Kazi­mierz Tkaczuk „Sęp" i Arkadiusz Pieniak „Arkadek”.

27.04.1950 - Pokrzywnica, pow. Ciechanów - potycz­ka patrolu oddziału „Roja” z MO, zginął jeden milicjant.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS