Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

03.12.1949 - Mężenin - w walce z obławą UB-KBW poległ komendant Powiatu Łomża NZW por. Kazimierz Żebrow­ski „Bąk”.

22.12.1949 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rako­wieckiej zamordowany został por. Wacław Walicki „Tesaro”, zastępca komendanta Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK.

30.12.1949 - Białystok - w więzieniu zamordowany został kpt. Romuald Rajs „Bury”, szef PAS Okręgu XV (Biało­stockiego) NZW.

30.12.1949 - Buczyn Dworski, pow. Sokołów Podla­ski - walka patrolu ppor. „Brzoska” z obławą KBW i UB. Po­legł Jan Czarnocki „Huragan”, a ciężko ranny Józef Kosiński „Lis” został ujęty przez bezpiekę.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS