Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

07.08.1949 - Pawłów, gm. Rusiec - 8 pułk KBW z Sieradza i PUBP Łask-Pabianice (150 żołnierzy) pod dowództwem kpt. Wacława Baśki zorganizowały obławę i zasadzkę na KWP „Balon”. Zabici zostali z KWP 2 sierż. Andrzej Jawor­ski „Marianek” i Tadeusz Kuzia „Igła”, ciężkie rany odniósł kpr. Michał Wojtczak „Zbigniew”.

19.08.1949 - Wierzchlas, okolice wsi Amelin - agen­ci wewnętrzni MBP (byli żołnierze NZW) zamordowali ko­mendanta XVI Okręgu NZW chor. Witolda Boruckiego „Babi­nicza” oraz Henryka Milewskiego „Ciętego”. W tym samym czasie dwaj inni agenci zamordowali st. sierż. Stanisława Sucholbiaka „Szarego”, komendanta Powiatu „Błękit”. Re­sort bezpieczeństwa, aby utrzymać w tajemnicy rzeczywi­sty przebieg wydarzeń i rolę swych agentów, upozorował obławę KBW w rejonie Amelina i walkę z partyzantami.

20.08.1949 - wieś Krysiaki, pow. Ostrołęka - grupa operacyjna KBW okrążyła patrol Wacława Bugnackiego „Ty­grysa” z oddziału „Roga”. W sytuacji bez wyjścia samobój­stwo popełnili: „Tygrys”, Stanisław Gleba „Kuba” i Czesław Trzciński.

27.08.1949 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Ra­kowieckiej zamordowany został por. Zygmunt Jezierski „Orzeł”, dowódca oddziału partyzanckiego z Rejonu NSZ Mrozy.

28.08.1949 - Pomiechówek, pow. Nowy Dwór Ma­zowiecki - akcja oddziału „Roja” na stacji kolejowej. Rozbrojony został posterunek SOK i zatrzymany pociąg, przeprowadzono kontrolę pasażerów, rozstrzelano 4 funk­cjonariuszy MO i SOK. „Rój” wygłosił antykomunistyczne przemówienie do pasażerów pociągu.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS