Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

07.08.1949 - Pawłów, gm. Rusiec - 8 pułk KBW z Sieradza i PUBP Łask-Pabianice (150 żołnierzy) pod dowództwem kpt. Wacława Baśki zorganizowały obławę i zasadzkę na KWP „Balon”. Zabici zostali z KWP 2 sierż. Andrzej Jawor­ski „Marianek” i Tadeusz Kuzia „Igła”, ciężkie rany odniósł kpr. Michał Wojtczak „Zbigniew”.

19.08.1949 - Wierzchlas, okolice wsi Amelin - agen­ci wewnętrzni MBP (byli żołnierze NZW) zamordowali ko­mendanta XVI Okręgu NZW chor. Witolda Boruckiego „Babi­nicza” oraz Henryka Milewskiego „Ciętego”. W tym samym czasie dwaj inni agenci zamordowali st. sierż. Stanisława Sucholbiaka „Szarego”, komendanta Powiatu „Błękit”. Re­sort bezpieczeństwa, aby utrzymać w tajemnicy rzeczywi­sty przebieg wydarzeń i rolę swych agentów, upozorował obławę KBW w rejonie Amelina i walkę z partyzantami.

20.08.1949 - wieś Krysiaki, pow. Ostrołęka - grupa operacyjna KBW okrążyła patrol Wacława Bugnackiego „Ty­grysa” z oddziału „Roga”. W sytuacji bez wyjścia samobój­stwo popełnili: „Tygrys”, Stanisław Gleba „Kuba” i Czesław Trzciński.

27.08.1949 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Ra­kowieckiej zamordowany został por. Zygmunt Jezierski „Orzeł”, dowódca oddziału partyzanckiego z Rejonu NSZ Mrozy.

28.08.1949 - Pomiechówek, pow. Nowy Dwór Ma­zowiecki - akcja oddziału „Roja” na stacji kolejowej. Rozbrojony został posterunek SOK i zatrzymany pociąg, przeprowadzono kontrolę pasażerów, rozstrzelano 4 funk­cjonariuszy MO i SOK. „Rój” wygłosił antykomunistyczne przemówienie do pasażerów pociągu.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS