Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

Lato 1949 - Warszawa - podczas próby aresztowania zastrzelony został kpt. Stanisław Kopik „Zemsta”, dowódca oddziału NSZ w zgrupowaniu „Bartka”.

04.06.1949 - Wólka Rakowska - walka patrolu żandar­merii XVI Okręgu NZW oraz oddziałów NZW z KP „Wiosna" i KP „Błękit” z grupą operacyjną UB-KBW, poległo 3 party­zantów.

12.06.1949 - Długosiodło - w walce z grupą operacyjną UB zginął Zygmunt Dąbkowski „Orka”, „Krym”, p.o. prezes Obwodu WiN Pułtusk, komendant Powiatu NZW „Tatry”.

24.06.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został Jan Toth „Mewa”, dowódca oddziału partyzanc­kiego NZW w Okręg Rzeszowskim.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS