Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Lato 1949 - Warszawa - podczas próby aresztowania zastrzelony został kpt. Stanisław Kopik „Zemsta”, dowódca oddziału NSZ w zgrupowaniu „Bartka”.

04.06.1949 - Wólka Rakowska - walka patrolu żandar­merii XVI Okręgu NZW oraz oddziałów NZW z KP „Wiosna" i KP „Błękit” z grupą operacyjną UB-KBW, poległo 3 party­zantów.

12.06.1949 - Długosiodło - w walce z grupą operacyjną UB zginął Zygmunt Dąbkowski „Orka”, „Krym”, p.o. prezes Obwodu WiN Pułtusk, komendant Powiatu NZW „Tatry”.

24.06.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został Jan Toth „Mewa”, dowódca oddziału partyzanc­kiego NZW w Okręg Rzeszowskim.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS