Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

02.03.1949 - Gostkowo - rozbicie oddziału sierż. Edwarda Dobrzyńskiego „Orzyca” przez grupę operacyjną KBW. Pole­gło 7 partyzantów, w tym dowódca.

07.03.1949 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został mjr Hieronim Dekutowski „Zapo­ra”, dowódca zgrupowania partyzanckiego z Okręgu Lubel­skiego WiN.

07.03.1949 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został por. Jerzy Miatkowski „Zawada”, adiutant mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

12.03.1949 - Skrzeszew, pow. Sokołów Podlaski - patrol por. „Brzoska” z OP „Huzara” zlikwidował funkcjonariusza KP MO odpowiedzialnego za pracę operacyjną w gminie Repki.

14.03.1949 - Lublin - w więzieniu na Zamku został zamordowany ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, dowódca 4 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK.

14.03.1949 - Łódź - w więzieniu zamordowany został sierż. Jan Małolepszy „Murat”, dowódca III Komendy KWP.

23.03.1949 - Rejon Zapurwia, powiat Grodno – rozbicie oddziału „Bawarskiego” – „Bąka”. W czasie walk poległ dowódca oddziału, ujęto 7 partyzantów.

Marzec 1949 - Lasy pod Nowym Dworem – likwidacja patrolu „Petera” z oddziału „Olecha”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS