Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

07.02.1949 - Dybów, pow. Sokołów Podlaski - patrol por. Józefa Ludwika Malczuka „Brzoska” z OP „Huzara” zli­kwidował oficera operacyjnego MO.

08.02.1949 - Gałki - rozbicie oddziału sierż. Wiktora Stryjewskiego „Gacki” przez grupę operacyjną UB-KBW. Poległo 3 partyzantów.

12.02.1949 - Sinogóra rozbicie patrolu Jana Malinowskie­go „Stryja” przez grupę operacyjną UB-KBW. Poległo 7 party­zantów, w tym dowódca.

25.02.1949 - Jamiołki, Godziłby, Kłosy - rozbicie oddzia­łu Tadeusza Bogatki „Płoną” przez grupę operacyjną UB-KBW. Poległ dowódca.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS