Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

07.02.1949 - Dybów, pow. Sokołów Podlaski - patrol por. Józefa Ludwika Malczuka „Brzoska” z OP „Huzara” zli­kwidował oficera operacyjnego MO.

08.02.1949 - Gałki - rozbicie oddziału sierż. Wiktora Stryjewskiego „Gacki” przez grupę operacyjną UB-KBW. Poległo 3 partyzantów.

12.02.1949 - Sinogóra rozbicie patrolu Jana Malinowskie­go „Stryja” przez grupę operacyjną UB-KBW. Poległo 7 party­zantów, w tym dowódca.

25.02.1949 - Jamiołki, Godziłby, Kłosy - rozbicie oddzia­łu Tadeusza Bogatki „Płoną” przez grupę operacyjną UB-KBW. Poległ dowódca.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS