Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

04.01.1949 - Lublin - w więzieniu na Zamku zamordowany został por. Władysław Misztal „Bór”, dowódca oddziału par­tyzanckiego WiN z Lubelszczyzny.

17.01.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został ppor. Tadeusz Pleśniak „Żbik”, zastępca prezesa Okręgu Rzeszowskiego WiN.

31.01.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został kpt. Władysław Antoni Koba „Rak”, „Marcin”, prezes Okręgu Rzeszowskiego WiN.

31.01.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został Leopold Rząsa „Augustyn”, zastępca prezesa Okręgu Rzeszowskiego WiN.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS