Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

04.01.1949 - Lublin - w więzieniu na Zamku zamordowany został por. Władysław Misztal „Bór”, dowódca oddziału par­tyzanckiego WiN z Lubelszczyzny.

17.01.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został ppor. Tadeusz Pleśniak „Żbik”, zastępca prezesa Okręgu Rzeszowskiego WiN.

31.01.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został kpt. Władysław Antoni Koba „Rak”, „Marcin”, prezes Okręgu Rzeszowskiego WiN.

31.01.1949 - Rzeszów - w więzieniu na Zamku zamordo­wany został Leopold Rząsa „Augustyn”, zastępca prezesa Okręgu Rzeszowskiego WiN.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS