Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

08.12.1948 - Juraciszki, powiat Wołożyn – rajd „Jurielewców” na miasteczko. Likwidacja 9 funkcjonariuszy administracji i współpracowników NKWD.

18.12.1948 - Kraków - w więzieniu przy ul. Montelupich zamordowany został Antoni Wąsowicz „Roch”, dowódca kompanii w Zgrupowaniu „Błyskawica”.

26.12.1948 - Węgrzynowo - w walce z grupą operacyj­ną UB-KBW zginął por. Franciszek Majewski „Słony”, dowód­ca oddziałów polowych 11 Grupy Operacyjnej NSZ (w struk­turach NZW).

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS