Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

07.09.1948 - Nowy Dwór, powiat Szczuczyn, oddział "Olecha" spalił kołchoz im. Woroszyłowa, zastrzelono 3 sowieckich funkcjonariuszy.

12.09.1948 - wieś Lubowicz Wielki, pow. Wysokie Mazowieckie - walka patrolu oddziału „Huzara” z gru­pą operacyjną UBP i MO. Śmiertelnie ranny został Bogusław Nazarewicz „Fredek".

13.09.1948 - Stanielewicze, powiat Wołkowysk – w obławie MWD został rozbity oddział „Cietrzewia”.

21.09.1948 - Krzywosiółki, powiat Szczuczyn – oddział „Olecha” zlikwidował 10 sowieckich współpracowników.

26.09.1948 - Węgrzynowo - śmiercią samobójczą zginą! otoczony przez grupę operacyjną UB i KBW por. Franciszek Majewski „Słony”, dowódca (po „Lwie”) oddziałów bojowych 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

27.09.1948 - Wrocław - w więzieniu zamordowany został Ludwik Marszałek „Zbroja”, „Michał”, prezes Okręgu Wrocławskiego WiN.

29.09.1948 - Jedwabne - opanowanie miasteczka przez oddział Stanisława Grabowskiego „Wiarusa”.

Wrzesień 1948 - Gawja, powiat Wołożyn – akcja „Jurgielewców” na stację kolejową. W czasie akcji rozbrojono posterunek MWD, rozbito urząd pocztowy i magazyny zbożowe. Zniszczono urządzenia łączności.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS