Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

01.08.1948 - wieś Tworki - w zasadzce prowokacyjnej grupy UB zginął płk Władysław Żwański „Błękit”, komen­dant Okręgu XV NZW.

05.08.1948 - Krówce - w walce z grupą operacyjną KBW i UB poległ ppor. Walerian Nowacki „Bartosz”, dowódca 2 szwadronu 6 Brygady Wileńskiej.

12.08.1948 - Dąbrowa, gm. Myszyniec - rozbicie patro­lu sierż. Henryka Pyśka „Dęba II” z KP „Płomień I" przez gru­pę operacyjną UB-KBW. „Dąb 11" poległ, broniąc się w płonącej stodole, Henryk Duda "Jastrząb” został śmiertelnie ranny. Uję­to Czesława Dumę „Nieznanego" (skazano go na karę śmierci).

14/15.08.1948 - Milejów, Lasy Lubieńskie, pow. piotrkowski - 5 grup operacyjnych UB i MO (1 chor. Stani­sława Smolarka), 5 z PUBP i 9 z PK MO, 2 por. Powszedniaka (20 z MO Piotrków), 3 ppor. Szczawieja (20 z MO), 4 kpt. Cho­ciszewskiego (20 z MO), 5 por. Chociszewskiego (15 z KBW) zorganizowało obławę. Doszło do potyczki z KWP „Trybu­ną” (7 żołnierzy) pod dowództwem por. Ludwika Danielaka „Bojara”. Z UB zginęli Fiodorow i Smolarek, z KWP Stanisław Florczak „Rzeźnik”, Bronisław Woźniak „Zemsta” i Marian Uchroński „Orlik”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS