Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

08.05.1948 - Łopienki koło Grodna – grupa operacyjna NKWD rozbiła pododdział „Fali” ze zgrupowania „Mena”. Poległo 9 partyzantów, w tym „Men” i „Fala”.

08.05.1948 - Ogrodniki - w walce z grupą operacyjną KBW i UB poległ ppor. Antoni Borowik „Lech”, dowódca 3 szwadronu 6 Brygady Wileńskiej AK.

12.05.1948 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został ppłk Stanisław Kasznica „Przepo­na”, p.o. dowódca NSZ-ONR.

25.05.1948 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rako­wieckiej zamordowany został rtm. Witold Pilecki „Witold”, dowódca siatki wywiadowczej II Korpusu PSZ, twórca konspiracji na terenie obozu w Auschwitz, jeden z najdziel­niejszych żołnierzy II wojny światowej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS