Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

08.05.1948 - Łopienki koło Grodna – grupa operacyjna NKWD rozbiła pododdział „Fali” ze zgrupowania „Mena”. Poległo 9 partyzantów, w tym „Men” i „Fala”.

08.05.1948 - Ogrodniki - w walce z grupą operacyjną KBW i UB poległ ppor. Antoni Borowik „Lech”, dowódca 3 szwadronu 6 Brygady Wileńskiej AK.

12.05.1948 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został ppłk Stanisław Kasznica „Przepo­na”, p.o. dowódca NSZ-ONR.

25.05.1948 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rako­wieckiej zamordowany został rtm. Witold Pilecki „Witold”, dowódca siatki wywiadowczej II Korpusu PSZ, twórca konspiracji na terenie obozu w Auschwitz, jeden z najdziel­niejszych żołnierzy II wojny światowej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS