Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Kwiecień 1948 - Powiat Grodno – podczas rajdu wiodącego przez Druskienniki, Jeziory, Porzecze, Grandzicze oddział „Mena” zlikwidował 16 współpracowników MWD.

01.04.1948 - Trzebucza - zasadzka oddziału ppor. Zyg­munta Jezierskiego „Orła" na konwój UB z Węgrowa wio­zący aresztowanych do Warszawy. Więźniów uwolniono. Zginęło 2 funkcjonariuszy UB. Konwój żołnierzy KBW roz­brojono i puszczono wolno.

13.04.1948 - Łomża - w areszcie PUBP samobójstwo po­pełnił por. Henryk Jastrzębski „Zbych”, szef PAS w Komen­dzie Powiatu NZW Łomża.

17.04.1948 - Oddział „Olecha” zlikwidował 2 funkcjonariuszy administracji Lidy.

20.04.1948 - Krzynowłoga Mała, pow. Maków Mazo­wiecki - oddział KP „Mściciel" dowodzony przez chor. Wi­tolda Boruckiego „Dęba”, „Babinicza” przeprowadził wypad na miasteczko. Partyzanci wjechali do niego zdobycznym samochodem i z zaskoczenia zdobyli posterunek MO. W cza­sie walki został zastrzelony komendant posterunku Kon­stanty Krzykowski.

24.04.1948 - Fronołów, pow. Łosice - na moście kolejowym na Bugu szwadron „Lecha” z 6 Brygady Wileńskiej AK zatrzyma! i skontrolował pociąg. Z wagonu pocztowego zabrano 263 tys. zł, rozbrojono kilku funkcjonariuszy SOK i żołnierzy ludowego WP.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS