Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

03.03.1948 - Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces tzw. "Grupy Witolda". 

Akt oskarżenia obejmował następujące zarzuty:

  • zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz gen. Andersa
  • przygotowywanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
  • przyjęcie korzyści majątkowej od osób działających w interesie obcego rządu;
  • zorganizowanie trzech składów broni oraz nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych;
  • brak rejestracji w Rejonowe Komendzie Uzupełnień
  • posługiwanie się fałszywymi dokumentami na nazwisko Jezierski Roman i Pilecki Witold.

Witolda Pileckiego oskarżono z art. 7, art. 13 § 1 i 2 w związku z art.1 § 2, art. 6 art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r. oraz art. 117 § 1 i 2 Kodeksu Karnego WP, również z art. 187 Kodeksu Karnego. Zarzut o przygotowywanie zamachu na procesie stanowczo odrzucił, a co do działalności wywiadowczej, to uważał ją za działalność informacyjną na rzecz II Korpusu, za którego oficera nadal się uważał. Do pozostałych zarzutów na procesie przyznał się.

05.03.1948 - Nowa Ruda, powiat Grodno – w walce oddziału „Mena” z grupą operacyjną MWD. Poległo 2 partyzantów.

15.03.1948 - Rotmistrz Witold Pilecki  skazany został na karę śmierci. W drugiej instancji, 3 maja 1948, Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał w mocy. W składzie sędziowskim NSW zasiadali pułkownik Kazimierz Drohomirecki, podpułkownik Roman Kryże, major Leo Hochberg, porucznik Jerzy Kwiatkowski i major Rubin Szwajg. Wyrok wykonano dnia 25 maja w więzieniu mokotowskim  na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był  PiotrŚmietański zwany „Katem z Mokotowa”. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę Zofię Optułowicz Pilecką i syna Andrzej Pileckiego.

28.03.1948 - Domejki, powiat Lida – rozbicie oddziału Bukatki przez MWD.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS