Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

26.02.1948 - Wilbiki, powiat Lida – przebicie się oddziału Bukatki przez obławę MWD.

27.02.1948 - Bugieda, powiat Grodno – rozbicie pododdziału  „Komara” z oddziału „Mena” przez grupę operacyjną MWD.

28.02.1948 - Chomąty, powiat Grodno – rozbicie pododdziału „Niedźwiedzia” z oddziału „Mena”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS