Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

08.01.1948 - Kazimierówka, powiat Grodno – oddział „Mena” zlikwidował 4 współpracowników MWD.

15.01.1948 - Warszawa - w więzieniu przy uL Rakowiec­kiej zamordowany został kpt. Tadeusz Zawadziński „Woj­ciech”, zastępca szefa Oddziału II KG NZW.

15.01.1948 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został por. Lechosław Roszkowski „Tomasz”, szef Oddziału I KG NZW.

15.01.1948 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został kpt. Jan Morawiec „Remisz”, szef Oddziału III KG NZW.

20-22.01.1948 - Kotwasice, Popówek, Józefina, Lasy Gołuchowskie, Koryckie, Wielkopolska - grupa ope­racyjna 11 pułku KBW, UB i MO (ok. 100 osób) zorganizowała obławę na oddział KWP „Bałtyk”, „Drzymała II” (8 żołnierzy). Zginęli z KWP Władysław Antczak „Czesiek”, Antoni Stanioch „Czarny” i por. Kazimierz Skalski „Zapora”, z UB Kalisz Józef Skorzowski. Ranny został Jan Chowański „Tadek” z KWP.

 

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS