Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

11.12.1947 - Łapy - z rąk żołnierzy „Huzara” zginął komendant posterunku MO Marian Sandecki. Tydzień później wykonano zamach na komendanta posterunku w Szepietowie (ranny, zdołał uciec).

18.12.1947 - okolice Amelina - oddział chor. Witolda Bo­ruckiego „Dęba", „Babinicza” z KP „Mściciel” odparł dwie ata­kujące go grupy operacyjne KBW i UB. Partyzanci (ze stratą jednego żołnierza) wyrwali się z obławy. Straty po stronie ko­munistycznej -1 funkcjonariusz UB i 2 żołnierzy KBW.

23.12.1947 - Łapy - grupa operacyjna UBP i KBW zaatakowała oddział „Huzara”. Partyzanci zdołali się przebić, tracąc jednego poległego, jednak w potyczkach z pościgi następnego dnia ich straty wzrosły. Polegli: Lucjan Rosz­kowski „Orlik”, Franciszek Łapiński „Szwed” i Edward Guziak „Jastrząb”. Obława straciła 4 zabitych i kilku rannych.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS