Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

Październik 1947 - Gen. August Emil Fieldorf ps. "Nil" po odbyciu kary powraca z obozu pracy na Uralu. Pod fałszywym nazwiskiem osiedla się w Białej Podlaskiej, przebywa w Warszawie i Krakowie, by w końcu osiąść w Łodzi przy dzisiejszej ulicy Adama Próchnika 39. Nie powraca do pracy konspiracyjnej.

08.10.1947 - Ignaców, gm. Działoszyn - grupa operacyjna UB-MO (30 ludzi) zorganizował zasadzkę na KWP „Dzwon” (4 ludzi). Z KWP ujęto Józefa Skoczylasa „Burzę” i Józefa Ma­łolepszego „Brzozę”. Ranny został jeden funkcjonariusz UB.

09.10.1947 - Baranowo - patrol sierż. Stanisława Sucholbia- ka „Szarego” z oddziału KP „Mściciel" opanował miasteczko. Spalono most na drodze Przasnysz-Ostrolęka, przerwano łączność telefoniczną (ścięto słupy i zerwano przewody na wszystkich drogach wychodzących z osady).

11.10.1947 - Chudzynek - likwidacja dowódcy komuni­stycznego szwadronu śmierci Władysława Rypińskiego „Rypy” przez patrol sierż. Wiktora Stryjewskiego „Cacki”.

22.10.1947 - Pelty - walka oddziałów plut. Piotra Macu- ka „Sępa” z KP „Orłowo”, plut. Bronisława Chrzanowskiego „Orła” z KP „Łużyca” i sierż. Henryka Skoniecznego „Roma­na” z KP „Szczerbin” z grupą operacyjną UB-KBW-MO.

24.10.1947 - Pieczyska - walka oddziału KP „Mściciel" do­wodzonego przez chor. Witolda Boruckiego „Dęba”, „Babinicza”, z grupą operacyjną MO-UB. Partyzanci przebili się, za­bijając 3 i raniąc 4 przeciwników.

30.10.1947 - Raczyn, pow. Wieluń - UB i MO (15 ludzi) zorganizowało zasadzkę na KWP „Wawel” pod dowódz­twem Kazimierza Szczepańskiego „Wichra” (4 ludzi). Zginęli kpr. Leon Foriasz „Longin” z KWP, Antoni Merta z PUBP Wie­luń i Aleksander Maniak z PK MO Wieluń. Ranny został „Wi­cher” z KWP.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS