Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Wrzesień 1947 - Stara Ruda, powiat Grodno – oddział „Mena” zlikwidował 4 współpracowników MWD.

03.09.1947 - okolice Krzywego Boru w Rezerwacie Jaty w Lasach Łukowskich - obława UB i KBW na obo­zowisko oddziału partyzanckiego PAS NSZ „Wiąz”. Party­zanci otworzyli do nacierających ogień z pięciu erkaemów i przebili się z okrążenia bez strat. Przepadło jedynie zaopa­trzenie zgromadzone w ziemiance.

04 i 11.09.1947 - Działoszyn, Widawa - połączone od działy „Bałtyk”, „Wawel”, „Dzwon” (25 żołnierzy) pod do­wództwem por. Kazimierza Skalskiego „Zapory” opanowały miasteczka, rozbroiły posterunki MO i przeprowadziły re­kwizycje w państwowych instytucjach gospodarczych.

06.09.1947 - okolice wsi Czochanie-Góra - w walce z grupą operacyjną UB zginął śmiercią samobójczą por. Ta­deusz Narkiewicz „Ciemny”, komendant Powiatu NZW Wy­sokie Mazowieckie.

27.09.1947 - Ruda Kameralna - w walce z grupą opera­cyjną poległ kpt. Jan Karol Dubaniowski „Salwa”, dowódca oddziału PAS Okręgu Krakowskiego NZW.

30.09.1947 - Gęsówka, pow. Sieradz - doszło do potycz­ki GO UB-MO, WP (2 plutony) z KWP „Bałtyk” (7 ludzi). Zgi­nął Tadeusz Banasiak z PUBP Sieradz, 2 osoby zostały ranne.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS