Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

26.06.1947 - Turowola - w wyniku denuncjacji w walce z grupą operacyjną UB poległo 3 partyzantów patrolu Stani­sława Kuchcewicza „Wiktora”: Kazimierz Karpik „Czarny”, Józef Król „Maryś” i Stanisław Lis „Korzeń”.

26.06.1947 - kolonia Surowe, pow. Ostrołęka w wal­ce z grupą operacyjną UB poległo 2 partyzantów z grupy osłonowej chor. Józefa Kozłowskiego „Łasa”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS