Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

26.06.1947 - Turowola - w wyniku denuncjacji w walce z grupą operacyjną UB poległo 3 partyzantów patrolu Stani­sława Kuchcewicza „Wiktora”: Kazimierz Karpik „Czarny”, Józef Król „Maryś” i Stanisław Lis „Korzeń”.

26.06.1947 - kolonia Surowe, pow. Ostrołęka w wal­ce z grupą operacyjną UB poległo 2 partyzantów z grupy osłonowej chor. Józefa Kozłowskiego „Łasa”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS