Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

08.05.1947 - Aresztowanie Rotmistrza Witolda Pileckiego. Nazwiska konspiracyje "Roman Jezierski", "Tomasz Serafiński", "Leon Bryjak", "Jan Uznański", "Witold Smoliński"

17.05.1947 - Starodworce, powiat Szczuczyn – walka oddziału „Olecha” z grupą operacyjną MWD, po stronie polskiej poległ zastępca „Olecha” sierżant „Irena”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS