Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

07.02.1947 - Chajew, gm. Brąszewice - oddział KWP „Za­pory” stoczył zwycięską walkę z grupą UB i MO.

11.02.1947 grupa operacyjna UB i KBW rozbiła pa­trol kpr. Józefa Szczota „Marnego”. 2 partyzantów poległo w walce, 3 - w tym ranni - poddali się, lecz zostali na miej­scu zamordowani przez komunistów.

12.02.1947 - Iszczołna, powiat Szczuczyn – oddział „Olecha” zlikwidował 9 osób współpracujących z władzami sowieckimi.

17.02.1947 - Kiełpiniec - w walce z grupą operacyjną lu­dowego WP poległ st. sierż. Józef Babicz „Żwirko”, dowódca 3 szwadronu 6 Brygady Wileńskiej AK.

18.02.1947 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został mjr Jan Szklarek vel Florian Lewicki „Lis”, „Kotwicz”, „Roja”, komendant Okręgu Biało­stockiego NZW.

18.02.1947 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został por. Mikołaj Kuroczkin „Leśny”, szef PAS w Okręgu Śląskim NZW.

18.02.1947 - masyw Turbacza w Gorcach - w wyniku donosu agentury grupa operacyjna UB i KBW zlokalizowała i zaatakowała obóz grupy sztabowej „Ognia”. Partyzanci się wycofali, poległ jeden z najstarszych partyzantów Józef Srał „Smak”, dawny żołnierz Legionów Polskich.

19.02.1947 - Łódź - w więzieniu zamordowany został ppor. Henryk Glapiński „Klinga”, dowódca Komendy Powia­tu KWP krypt. „Motor” (Radomsko).

19.02.1947 - Łódź - w więzieniu zamordowany został kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, twórca i komen­dant KWP.

19.02.1947 - Kielce - w więzieniu zamordowany został por. Franciszek Jerzy Jaskulski „Zagon”, „Zagończyk”, komendant Związku Zbrojnej Konspiracji WiN.

21.02.1947 - wieś Ostrowsko - w wyniku donosu agen­tury bezpieka zlokalizowała miejsce postoju Józefa Kurasia „Ognia”. Polegli „Kruk” i „Zimny”; „Ogień”, okrążony przez grupę operacyjną, nie chcąc dostać się do niewoli, próbował popełnić samobójstwo, zmarł następnego dnia w szpitalu w Nowym Targu.

22.02.1947 - wieś Ostrowsko - śmiercią samobójczą zginął otoczony przez grupę operacyjną UB mjr Józef Kuraś „Ogień”, dowódca Zgrupowania „Błyskawica".

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS