Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.01.1947 - okolice Okalewa - podczas odwrotu z Radzy­nia oddział „Jastrzębia” rozbił ścigającą go grupę operacyj­ną w sile 33 ludzi (4 żołnierzy KBW i referent UB, 7 członków grupy zostało wziętych do niewoli, zdobyto 2 samochody, 6 PPSz, erkaem i karabiny). „Jastrząb” kazał uwolnić 5 żoł­nierzy. Ze strony WiN zginęli Stefan Kucharuk „Ryś II” i Kazimierz Kłosiński „Biały”.

03.01.1947 -  Siemień - oddział „Jastrzębia” zaatakował liczą­cy 29 żołnierzy garnizon KBW. Po krótkiej walce żołnierzy KBW rozbrojono, śmiertelnie ranny został jednak „Jastrząb” - prawdopodobnie postrzelony przez agenta wewnętrznego, znajdującego się w szeregach oddziału. Zabito 3 żołnierzy KBW. Zdobyto 3 rkm, 21 PPSz i 4 kb.

06.01.1947 -  Zakącie, Ratoszyn - w starciach z UB polegli oficerowie „Zapory”: Micha! Szeremiecki „Miś” (w Zakąciu) oraz Janusz Stefański „Ce-dur” (w Ratoszynie).

07.01.1947 - Katowice - w więzieniu zamordowany zo­stał Zbigniew Kutermacha „Czarny”, komendant powiatu KWP Gliwice.

09.01.1947 - Górale, Przedbórz, pow. piotrkowski - w zasadzkę grupy operacyjnej 5 pp ludowego WP wpadła grupa KWP „Wilka”. Polegli ppor. Tadeusz Bartosiak „Wilk”, kpr. N.N. „Błyskawica”, strz. Szewczyk „Koza” i sierż. Franci­szek Czupryn „Wrzos”.

13.01.1947 - Łękawica - Mieczysław Wądolny „Granit”, „Mściciel”, dowódca działającego w powiecie Wadowice oddziału partyzanckiego Armii Polskiej w Kraju, zginął śmiercią samobójczą, otoczony przez grupę operacyjną UB i KBW.

14.01.1947 - wieś Wykrot - grupa operacyjna UB zlikwi­dowała ostrołęcki patrol partyzancki dowodzony przez N.N. „Huraganu”, obozujący w ziemiance koto wsi Wykrot. Polegli: N.N. „Huragan”, Władysław Lejmacher „Kruk” i Stanisław Kaczmarczyk „Olszyna”. Dwaj lekko ranni wpadli w ręce UB.

16.01.1947 - wieś Brzuza - w walce z grupą operacyjną UB poległ por. Hieronim Piotrowski „Jur”, „Mohort”, prezes Obwodu WiN Ostrów Mazowiecka.

17.01.1947 - Albinów Mały k. Radecznicy - oddział „Jadzinka” ze zgrupowania „Zapory” stoczył zaciętą walkę z jednostką KBW, tracąc w niej 5 ludzi. Po stronie KBW zginęło 7 żołnierzy, a 4 odniosło rany.

30.01.1947 - Berkucie, powiat Lida – odparcie grupy operacyjnej MWD przez oddział Durysa. W walkach z Sowietami poległo 2 partyzantów.

30.01.1947 - Wapiennik, pow. Kłobuck - w zasadzce UB (20 ludzi) została rozbita sekcja SOS „Oświęcim” Andrzeja Si­korskiego „Jędrusia”. Poległo 3 partyzantów.

30.01.1947 - Kałuszyn - opanowanie miasteczka przez od­dział NSZ z Rejonu Mrozy dowodzony przez Mariana Gadom­skiego „Niedźwiadka”.

Styczeń 1947 - z rąk agentury UB zginął por. Włodzi­mierz Kozłowski „Orion”, zastępca dowódcy ds. wojskowych Związku Zbrojnej Konspiracji.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS