Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

01.11.1946 - Rabka - 3 kompania zgrupowania „Błyskawi­ca” dowodzona przez Henryka Głowińskiego „Groźnego” roz­bita posterunek MO.

04.11.1946 - Kuczbork - oddział Zygmunta Rychcika „Lisa” (batalion ROAK „Znicz”) opanował miasteczko i po przeła­maniu obrony rozbroił posterunek MO; przeprowadził też rekwizycję w instytucjach gospodarczych.

05.11.1946 - Zakopane - „Ogień” na czele grupy podko­mendnych odbił ze szpitala jednego ze swych najbliższych współpracowników, swojego bratanka Kazimierza Kurasia „Kruka”.

06/07.11.1946 - Milejów - oddział KWP „Prawdzica” podczas akcji na pociąg rozbroił 50 żołnierzy ludowego WP.

09.11.1946 grupa operacyjna KBW zlikwidowała grupę partyzantów z 3 kompanii zgrupowania „Błyskawica”. Po­legło 2 „Ogniowców”, w tym dowódca - Henryk Głowiński „Groźny”, 3 zostało ujętych.

10.11.1946 - Lipniszki, powiat Lida – grupa Stanisława Korostika opanowała miasteczko, rozbiła sielsowiet i sowieckie urzędy, zlikwidowała priedsiedatiela.

10.11.1946 - okolice Jadowa, pow. Mińsk Mazowiec­ki - w wyniku prowokacji zastosowanej przez bezpiekę na punkcie kontaktowym został osaczony i zabity dowódca oddziału NSZ Edwarda Mazurczak „Żubr”, „Dziadek”. Wraz z nim poległo jego 2 żołnierzy.

11.11.1946 - Ciche - oddział „Ogniowców” (zgrupowanie „Błyskawica”) rozbił posterunek MO.

20.11.1946 - Puszczew, gm. Wręczyca Wielka - grupa SOS KWP „Warszawa” została zaatakowana przez obławę KBW i UB; ujęto 5 partyzantów.

23.11.1946 - Nawojowa - oddział 7 kompanii zgrupo­wania „Błyskawica” dowodzony przez Bronisława Bublika „Żara” rozbroił posterunek MO.

25.11.1946 - Pułtusk - oddziały „Przelotnego” „Visa” i „Guberskiego” wkroczyły do miasta i rozbity więzienie, uwalniając ok. 70 aresztowanych. Poległo 2 partyzantów, w tym „Przelotny”, straty po stronie komunistycznej wy­niosły 7 zabitych. Partyzanci zdobyli 3 rkm, 4 PPSz, 27 kb i 64 granaty.

25.11.1946 - Parczew - oddziały „Jastrzębia” i „Ordona” rozbroiły po raz kolejny posterunek MO, ukarano przy tym batami komendanta posterunku.

26.11.1946 - okolice Świerszczowa - oddziały „Uskoka”, „Ordona” i „Jastrzębia” starty się z grupą opera­cyjną KBW. Według pamiętnika „Żelaznego” poległo kilku­nastu członków grupy operacyjnej i jeden z partyzantów.

26.11.1946 - Pułtusk - w trakcie udanej akcji na więzie­nie w Pułtusku poległ ppor. Stanisław Łanecki „Przelotny", dowódca oddziału partyzanckiego WiN z Obwodu Ostrów Mazowiecka.

27.11.1946 - okolice Wrońska, gm. Widawa oddział KWP Kazimierza Grzelczyka „Zemsty” zorganizował za­sadzkę na patrol UB i MO, likwidując 4 przeciwników.

29.11.1946 - Ogrodnik, powiat Lida – rozbicie grupy Stanisława Korostika przez MWD. W walce z Sowietami poległo 5 partyzantów.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS