Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Październik 1946 - Szydłów - pluton oddziału „Sokoła Leśnego” (batalion ROAK „Znicz”) rozbroił posterunek MO.

Październik 1946 - Żuromin - oddział „Sokola Leśnego” w sile 70 ludzi (batalion ROAK „Znicz”) opanował miejsco­wość; rozbrojono tam 2 posterunki MO.

Październik 1946 - Golędzin - walka oddziału Antoniego Owczar­ka „Zygadły” z grupą operacyjną UB-KBW. Poległo 4 party­zantów.

02.10.1946 - Kowalewko - oddział Zygmunta Rychcika „Lisa” (batalion ROAK „Znicz”) ponownie opanował miejsco­wość i rozbroił posterunek MO.

04.10.1946 - linia Siedlce-Łuków - oddziały WiN: oddział partyzancki „Kłosa” oraz zmobilizowane grupy sieci tereno­wej, zatrzymał pociąg pospieszny relacji Moskwa-Warszawa. Rozbrojono i rozmundurowano kilkudziesięciu oficerów i żołnierzy armii sowieckiej, biorąc znaczną zdobycz.

5.10.1946 - okolice wsi Kiełbaski, pow. Łosice - oddział partyzancki „Kłosa” stoczył kilkugodzinną walkę z grupą operacyjną UB, MO i ludowego WP. Partyzanci przebili się, tracąc 3 ludzi i tabor, straty obławy to co najmniej kilkunastu zabitych - w tym 2 oficerów NKWD; niektóre relacje mówiły nawet o 40 Sowietach i żołnier­zach KBW.

12.10.1946 - szosa Myszyniec-Ostrołęka - patrol par­tyzancki WiN odbił aresztowanych konwojowanych przez bezpiekę.

14.10.1946 - Kraków - w więzieniu przy ul. Montelupich zamordowany został por. Tadeusz Gajda „Tarzan”, dowódca oddziału PAS w Okręgu Rzeszów NZW.

15.10.1946 - Leżajsk walka oddziału ppor. Józefa Zadzier- skiego „Wołyniaka” z grupą operacyjną KBW. Poległo 11 par­tyzantów.

16.10.1946 - okolice Kamieńska, pow. Radomsko - patrol SOS KWP pod dowództwem Czesława Rozpończyka „Huraganu” zorganizował zasadzkę na pododdział UB i lu­dowego WP (4 zabitych).

18/19.10.1946 - schronisko Kierpcówka w Kościeli­sku - atak grupy operacyjnej UB i KBW na obóz 2 kompanii zgrupowania „Błyskawica”. Partyzanci wycofali się, tracąc 3 ludzi.

19.10.1946 - rejon Makowa Podhalańskiego - w walce z grupą operacyjną KBW poległ Stanisław Papierz „Sęp”, do­wódca oddziału w zgrupowaniu „Błyskawica”.

22.10.1946 - Milejów - oddział „Jastrzębia” rozbroił poste­runek MO. Druga grupa oddziału pod dowództwem „Żela­znego” wraz z oddziałem „Ordona” rozbroiła posterunek MO w Łęcznej. Następnie oddziały wkroczyły do Cycowa i roz­broiły tamtejszy posterunek MO. Akcje te wykonano w celu wyciągnięcia sit komunistycznych z Włodawy w związku z planowanym uderzeniem na to miasto.

22.10.1946 - Włodawa - połączone oddziały „Jastrzę­bia" i „Ordona” rozbiły PUBP we Włodawie. Uwolniono ok 70 więźniów, zabito 4 funkcjonariuszy UB. Straty własne - 2 poległych (N.N. „Śmigły” i Wacław Kondracki „Sybirak”). Podczas odwrotu we wsi Kołacze partyzanci zaskoczyli dziesięcioosobową grupę żołnierzy z 49 pp; zabra­no im tylko amunicję.

24.10. 1946 - Żyźniewo - ostrołęcki oddział WiN zatrzymał pociąg relacji Białystok-Olsztyn, doszło do walki z konwo­jem wojskowym.

24.10.1946 - wieś Malinówka Antoni Żubryd „Zuch”, dowódca Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ „Zuch” zginął wraz z żoną Janiną, skrytobójczo zamor­dowany przez agenta UB.

25.10.1946 - Bieńkówka w Beskidzie Makowskim 5 kompania zgrupowania „Błyskawica” pod dowództwem st. sierż. „Skały” stoczyła walkę z KBW.

25.10.1946 - okolice Radzanowa - walka oddziału Zyg­munta Rychcika „Lisa” (batalion ROAK „Znicz”) z grupą ope­racyjną UB, poległ zastępca dowódcy oddziału Henryk Pie­trzak.

30.10.1946 - Chorzele - opanowanie miasteczka przez od­działy chor. Józefa Kozłowskiego „Łasa”. Rozbito posterunek MO oraz pluton operacyjny KP MO z Przasnysza.

31.10.1946 - Opole Lubelskie - połączone oddziały Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, Józefa Struga „Ordona” i Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” opanowały miasto. Roz­bito posterunek MO, zlikwidowano 11 osób - członków PPR i współpracowników UBP, w tym 1 milicjanta.

31.10/01.11.1946 - Łęczna - oddziały „Uskoka”, „Jastrzębia” i „Ordona” wkroczyły do miasta i zlikwidowały 11 osób, które według wywiadu partyzantów współpracowały z UB.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS