Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Wrzesień 1946 - Jabłoń - oddział „Jastrzębia” jadący samochodem ciężarowym (22 ludzi), z zaskoczenia rozbroił  „zastawę” KBW. Kolejny oddział KBW rozbrojono koło wsi Kolano (rozbrojono dalszych 30 żołnierzy). Partyzanci zdobyli łącznie 7 rkm, 50 sztuk innej broni, a także torbę z dokumenatmi UBP, w której znajdowały się dane konfidentów bezpieki z powiatu radzyńskiego.

03.09.1946 - Szreńsk - oddział Zygmunta Rychcika „Lisa” (batalion ROAK „Znicz”) opanował ponownie miejscowość; rozbrojono miejscową milicję.

08.09.1946 - Lubowidz - oddział z batalionu ROAK „Znicz” wkroczył do miejscowości, zniszczono akta w gminie, zdo­byto zaopatrzenie.

11.091946 - Kosów Lacki, pow. Sokołów Podlaski - oddział „Huzara” w sile ok. 40 żołnierzy opanował miasteczko. Rozbrojono posterunek MO, zabierając 5 PPS2, 12kb i amunicję. Ostrzelano jednostkę NKWD, która wjechała w tym czasie do miasteczka.

11.09.1946 - Białystok - w więzieniu zamordowany został mjr Aleksander Rybnik „Dziki”, zastępca prezesa Okręgu Białostockiego WiN.

12.09.1946 - Skrzydlno - 5 kompania zgrupowania „Bły­skawica” dowodzona przez Kazimierza Paulo „Skalę” rozbi­ła posterunek MO.

14.09.1946 - Kosów Lacki, pow. Sokołów Podlaski, w walce z UB i ludowym WP polegli dwaj partyzanci oddziału „Huzara”. Jeszcze tego samego dnia oddział „Huzara"  odparł atak silnej obławy (z udziałem jednostek sowieckich i artylerii) i zdołał odskoczyć za Bug. Według oceny Komendy Obwodu WiN Wysokie Mazowieckie siły komunistyczne miały stracić 37 zabitych i ponad 70 rannych (dane te są zapewne zawyżone).

15.09.1946 - Kuczbork - pluton z oddziału „Sokoła Leśne­go” (batalion ROAK „Znicz”) wjechał samochodami do mia­sta, opanował je, a następnie rozbroił miejscową milicję oraz ORMO.

18.09.1946 - Gudy, powiat Lida – Oddziały Durysa i Bukatki zlikwidowały 4 sowieckich współpracowników.

19.09.1946 - Latowicze opanowanie miasteczka przez oddział poakowski „Pogoń" i oddział NSZ Mieczysława Ga­domskiego „Niedźwiadka”.

20.09.1946 - Struki – oddział Korostika zlikwidował 2 sowieckich współpracowników.

21.09.1946 -  wieś Świnki k. Janowa Lubelskiego; oddziały „Misia” i „Renka” ze zgrupowania „Zapory” stoczyły walkę z grupą operacyjną UB-MO-KBW dowodzoną przez sowieckiego oficera kpt. Sulakowa.

22.09.1946 - szosa Witów-Zakopane - 2 kompania zgrupowania „Błyskawica” zorganizowała zasadzkę i rozbi­ła grupę operacyjną KBW.

23.09.1946 - Gmina Niecierz, powiat Lida – oddział Durysa zlikwidował priedsiedatiela, 2 pracowników sielsowietu i 6 osób podejrzanych o współpracę z agenturą MWD.

24.09.1946 - Kręźnica Okrągła - oddziały „Rysia i „Jadzinka” rozbiły ścigającą je grupę operacyjną UB KBW (18 zabitych).

25.09.1946 - okolice Tymbarku - 5 kompania zgrupo­wania „Błyskawica” st. sierż. „Skaty” starta się z obławą KBW, oddział stracił 2 ludzi.

26.09.1946 - Szczawa - w walce stoczonej z komunistycz­ną obławą częściowemu rozbiciu uległa 4 kompania zgrupo­wania „Błyskawica”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS