Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

01.07.1946 - Kowalewo - oddział Zygmunta Rychcika „Lisa” (batalion ROAK „Znicz”) rozbroił posterunek ludowego WP i posterunek MO oraz zniszczył akta w urzędzie gminnym.

06.07.1946 - Marysin – oddział „Jadzinka” ze zgrupowania „Zapory” odparł dowodzoną przez oficerów UB grupę operacyjną KBW. Poległo co najmniej 6 ubeków i żołnierzy KBW, a kilkunastu odniosło rany.

08.07.1946 - Pieszowola – oddziały WiN „Jastrzębia” i NSZ „Boruty” urządziły zasadzkę w celu odbicia konwoju z aresztowanymi, konwój pojechał – jednak – inną drogą. Rozbrojono grupę operacyjną ludowego WP i UBP. Wzięto kilkudziesięciu jeńców  - wszyscy, nawet ubowcy, zostali puszczeni wolno, żołnierzom   zostawiono broń ręczną (zabrano jedynie 7 rkm). Zwolnieni przez partyzantów żołnierze zostali postawieni przed sądem wojskowym. Zapadło 7 wyroków śmierci i kilkanaście wyroków długoletniego więzienia. 24 żołnierzy przeniesiono karnie do innych jednostek.

08.07.1946 - linia kolejowa Małkinia-Zaręby Kościelne - zatrzymanie pociągu przez oddział NSZ Stani­sława Zamęckiego „Zagłoby”. Rozbrojono 22 żołnierzy ludo­wego WP, rozstrzelano 5 działaczy komunistycznych.

11.07.1946 - Myszyniec – oddział partyzancki WiN wkroczył do miasta i wykonał wyroki śmierci na 2 rezydentach bezpieki prowadzących punkt meldunkowy siatki konfidentów PUBP.

11.07.1946 - patrol „Ogniowców” wykonał wyrok śmierci - wydany „za znęcanie się nad więźniami” - na naczelniku więzienia w Nowym Targu Janie Racławskim.

15.07.1946 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rako­wieckiej zamordowany został por. Konstanty Kociszewski „Górka”, komendant Obwodu ROAK Pułtusk.

15.07.1946 - Jaworze - rozbicie oddziału NSZ Henryka Siwonia „Ruczaja” przez grupę operacyjną UB-MO. Poległo 2 partyzantów i 2 funkcjonariuszy MO.

17.07.1946 - Szosa Lublin – Włodawa w okolicy Marysina – oddziały „Jastrzębia” i „Boruty” zatrzymały samochód, którym podróżowała siostra Bieruta Zofia Malewska z mężem, synem, synową. Wszyscy zostali zwolnieni.

18.07.1946 - Szereńsk - oddział „Lisa” (batalion ROAK „Znicz”) zaatakował posterunek MO, został jednak odparty i wycofał się, zabierając 3 rannych.

18.07.1946 - Bestwina - walka pododdziału „Burzy” ze zgrupowania kpt. Henryka Flamego „Bartka” z grupą opera­cyjną UB-KBW-MO. Poległo 5 partyzantów.

25.07.1946 - Barwałd - oddział „Burza” Mieczysława Wądolnego „Mściciela” rozbił grupę operacyjną PUBP z Wadowic, a następnie zaatakował posterunek MO w Kalwarii Zebrzydow­skiej. Partyzanci zostali wyparci z miasteczka przez pododdzia­ły 18 pp ludowego WP. W czasie walk został zabity kpt. Władi­mir Zabłocki - sowietnik NKWD w wadowickim PUBP.

26.07.1946 - Niechłonin, pow. Mława - oddział „Soko­ła Leśnego” (batalion ROAK „Znicz”) ponownie rozbroił po­sterunek MO w Niechłoninie.

Koniec lipca 1946 - Stacja Gródek – „Jastrząb” na czele patrolu (8 ludzi) zatrzymał pociąg. Rozbrojono wojsko, zdobyto 50 sztuk broni ręcznej i maszynowej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS