Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Maj 1946 - linia kolejowa Chełm-Włodawa - zatrzy­manie pociągu przez oddział WiN Leona Taraszkiewicza „Ja­strzębia” oraz oddział NZW sierż. Stefana Brzuszka vel Brze­zińskiego „Boruty". Rozbrojono 20 żołnierzy ludowego WP.

06.05.1946 - Kolno - opanowanie miasteczka przez żołnie­rzy I batalionu terenowego KP NZW „Orawa” dowodzonych przez chor. Hieronima Rogińskiego „Roga”.

08.05.1946 - Lubiel – oddziały „Mikołaja” i „Ponurego” zorganizowały zasadzkę na samochód z ekipą wysłaną  przez KP PPR w Pułtusku w celu terroryzowania mieszkańców przed tzw. referendum. Zginęło 12 funkcjonariuszy UB, MO i bojówkarzy PPR.

12.05.1946 - Gródek – oddział „Jastrzębia” zatrzymał pociąg i rozbroił pluton wojska ochraniający wagon pocztowy. Wzięto 25 jeńców. Doszło do walki z oddziałem NKWD i funkcjonariuszami UB jadącymi pociągiem. Zginęło 9 enkawudzistów, zastrzelono 6 funkcjonariuszy UBP, w tym szefa PUBP w Białej Podlaskiej.

14.05.1946 - Radomsko - w areszcie PUBP w zamordowa­ny został por. Jan Rogulka „Grot”, komendant Powiatu KWP Piotrków Trybunalski.

14.05.1946 - Zabiele Wielkie - opanowanie stacji i zatrzyma­nie trzech składów pociągów przez oddział NZW KP „Orawa” ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy". Rozbrojono i rozmundurowano żołnierzy ludowego WP, w tym kilku oficerów.

15.05.1946 - Włoskowola, powiat Włodawa – oddział „Jastrzębia” zlikwidował powiatowego sekretarza PPR z Włodawy – Józefa Kiełba.

16.05.1946 - Zabiele – oddział „Huragana” zatrzymał pociąg i zlikwidował referenta wywiadu KW MO w Ostrołęce (pracującego dla PUBP), który kierował obławą batalionu 45 pp ludowego WP przeciwko ludności i podziemiu w gminie Kadzidło. Znaleziono przy nim wykazy agentury. Milicjantów z obstawy ubeka puszczono wolno.

20.05.1946 - Szosa Ostrów – Zambrów – oddziały „Mikołaja” i „Ponurego” zatrzymały samochody z żołnierzami  ludowego WP i WOP. Rozbrojono 30 oficerów i żołnierzy, zlikwidowano politruka. Zdobyto 2 rkm, 13PPsz, ok. 10 kb, kilka pistoletów.

22.05.1946 - stacja Grucele na linii Łomża-Ostrołęka - oddział partyzancki NZW KP „Orawa” dowodzony przez por. Feliksa Przybytniewskiego „Mieczysława” za­atakował pociąg konwojowany przez 70 żołnierzy KBW. Po krótkiej walce partyzanci opanowali pociąg i rozbroili kon­wój, któremu zabrano część broni: 3 rkm, 18 PPSz i 3 kbk. Rozbrojono także konwój milicyjny z Białegostoku (zdobyto 7 PPSz) oraz licznych wojskowych podróżujących pociągiem.

23.05.1946 - Stulno – oddział „Jastrzębia” zatrzymał pociąg, rozbrojono pluton ludowego WP oraz milicjantów i funkcjonariuszy UBP. Zlikwidowano członka egzekutywy KP PPR w Chełmie. Tego samego dnia „Jastrząb” rozbroił posterunek MO w Dubecznie.

24.05.1946 - Lasy pod Ostrowią Mazowiecką – oddziały „Mikołaja” i „Ponurego” odparły obławę UBP (220 ludzi). Straty bezpieki wynosiły 6 zabitych, 22 rannych. Straty partyzantów – 3 ludzi.

24.05.1946 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został kpt. Zygmunt Wolanin „Zenon”, szef PAS w Okręgu Lubelskim NZW.

24.05.1946 - Warszawa - w więzieniu przy ul. Rakowiec­kiej zamordowany został mjr Zygmunt Rogulski „Feliks”, szef sztabu Okręgu Lubelskiego NZW.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS