Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Kwiecień 1946 - Stacja Czarnowo, linia Łapy – Łomża – oddział por. „Huzara” zatrzymał pociąg, rozbrojono żołnierzy ludowego WP, kilkunastu żołnierzy Armii Sowieckiej. Zdobyto rkm, kilkanaście PPsz i kbk.

09/10.04.1946 - Stara Wieś - grupa operacyjna UB, MO i ludowego WP zaatakowała z zaskoczenia i rozbiła od­dział NSZ Edwarda Mazurczaka „Dziadka”. Poległo 17 żoł­nierzy NSZ.

12.04.1946 - Lubowież – oddział „Jastrzębia” rozbroił posterunek sowiecki ochraniający lotnisko wojskowe. Zdobyto 2 rkm, 16 kbk, pistolet, amunicję i zaopatrzenie.

27.04.1946  - Osse – Bagno – patrol „Topora” z oddziału por. „Huzara” rozbroił grupę operacyjną UBP i MO. Milicjantów zwolniono, zlikwidowano funkcjonariuszy UBP.

28.04.1946 - Brzozowo-Muzyły - rozbicie przez 3 Bryga­dę Wileńską NZW oraz 6 Brygadę Wileńską AK grupy opera­cyjnej UB, której straty to 2 zabitych i 14 rozstrzelanych.

30.04.1946 - Śliwowo - rozbicie 3 Brygady Wileńskiej NZW i 6 Brygady Wileńskiej AK przez grupę operacyjną UB-KBW. Poległo 25 partyzantów.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS