Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

05.03.1945 - okolice Prażuch k. Cekowa - grupa opera­cyjna UB rozbiła oddział Eugeniusza Kukolskiego „Groźnego”.

7/8.03.1946 - stacja Gucin, gm. Goworowo - połączo­ne oddziały NZW ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy” i WiN ppor. „Leszka" zatrzymały pociąg osobowy. Podczas kontroli pasażerów rozbrojono 7 żołnierzy i oficerów ludo­wego WP.

14.03.1946 - okolice miejscowości Czyste - śmiercią samobójczą zginął otoczony przez grupę operacyjną UB/NKWD Eugeniusz Kokolski „Groźny”, dowódca oddziału partyzanckie­go działającej w powiecie Ttirek organizacji „Niepodległość”.

17.03.1946 - Łukawica, powiat Grodno – oddział „Mena” zlikwidował 3 funkcjonariuszy MWD, w tym naczelnika rejonowego MWD w Grodnie.

29.03.1946 - Kossaki - walka oddziałów ppor. Tadeusza Narkiewicza „Ciemnego” i plut. Henryka Gawkowskiego „Roli” z grupą operacyjną ludowego WP, której straty wy­niosły 10 zabitych i 19 rozbrojonych.

31.03.1946 - Łopanów - zasadzka oddziału kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” na grupę operacyjną UB-MO. Zginęło 7 funkcjonariuszy.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS