Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

05.02.1946 - Parczew – oddział „Jastrzębia” opanował miasteczko. Celem akcji było poskromnienie komunistycznych, żydowskich bojówek (tzw. samoobrony zorganizowanej pod egidą bezpieki), terroryzujących ludność. Zastrzelono 4 szczególnie nadgorliwych bojówkarzy (społeczność żydowska Parczewa liczyła w tym czasie ponad 200 osób), dokonano rekwizycji zaopatrzenia.

06.02.1946 - Wielki Łan – walka oddziału „Jastrzębia” z pościgiem UB i KBW (130 ludzi) pod wsią. Zginęło 6 żołnierzy KBW, a 4 odniosło rany.

08.02.1946 - Pisarzowice - Franciszek Olszówka „Otto”, dowódca oddziału partyzanckiego Wielkopolskiej Samo­dzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”, zginął w walce z funk­cjonariuszami UB.

11.02.1946 - Marianka – oddział „Jastrzębia” odparł atak grupy operacyjnej KBW, która została rozbita. Zginęły 3 osoby, rany odniosło 10 osób, do niewoli dostało się 2 oficerów 1 12 szeregowych KBW – zostali puszczeni wolno, poległ 1 partyzant, 1 partyzant został ranny.

13.02.1946, Krasnosielce, pow. Maków Mazowiecki - oddział NZW KP „Orawa” ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy" wkroczył w nocy do miasteczka. Rozbito placówkę UB i posterunek MO, dokonano rewizji w Zarządzie Miejskim, uprowadzono i rozstrzelano jednego funkcjonariusza UB.

14.02.1946 - Maków Mazowiecki - oddział NZW KP „Orawa" ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy" wzmoc­niony zmobilizowanymi żołnierzami siatki terenowej NZW wkroczył do miasta i rozbił KP MO. Zdobyto 8 rkm, 15 PPSz, ok. 60 kb i kbk, 25 pistoletów, dokumenty, umundurowanie i zaopatrzenie (zdobycze wywieziono na 20 wozach). Znisz­czono całą dokumentację komendy.

16.02.1946 - Gajrowskie w Puszczy Boreckiej - potyczka 3 Brygady Wileńskiej NZW z grupą operacyjną UB-KBW. Poległo ok. 20 partyzantów.

17.02.1946 - Różan n. Narwią - oddział NZW KP „Orawa” ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy” rozbroił posterunek MO w miasteczku.

17.02.1946 - Stacja w Kitach – oddział „Huzara” zatrzymał pociąg Warszawa – Białystok. Rozbrojono 30 żołnierzy ludowego WP i Armii Sowieckiej. Zlikwidowano 3 oficerów NKWD, w tym jednego w stopniu majora.

18.02.1946 - Uśnik - zasadzka oddziałów sierż. Henryka Ja­strzębskiego „Zbycha” i plut. Henryka Gawkowskiego „Roli” na grupę operacyjną UB. Straty strony komunistycznej wy­niosły 4 zabitych i 30 rozbrojonych.

18/19.02.1946 - Czastary - oddział Stanisława Panka „Rudego” zatrzymał na stacji pociąg, rozbrojono jadących nim żołnierzy Armii Czerwonej i ludowego WP. W odwet za gwałty popełniane na ludności zastrzelono 9 Sowietów i 1 berlingowca.

19.02.1946 - Psary – oddział „Mikołaja” zlikwidował byłego starostę pułtuskiego, powiatowego prezesa SL (zakonspirowanego członka PPR) Czesława Skocznia.

20.02.1946 - Żory - oddział KWP „Klimczok” rozbił siedzibę PPR, zniszczono dokumenty.

23.02.1946 - oddział ROAK „Burzy”, wsparty terenową gru­pą z Obwodu Przasnysz Witolda Ciesielskiego „Żbika”, ude­rzył na grupę operacyjną PUBP Przasnysz (12 pracowni­ków UB i 15 MO). Poległo 2 funkcjonariuszy, a kilku odniosło rany.

26-27.02.1946 wspólna akcja siedleckiego patrolu PAS NZW i patrolu PAS Władysława Maliszewskiego „Władka” spod Kosowa Lackiego skierowana przeciwko hienom cmen­tarnym z okolic Treblinki profanującym mogiły ofiar nie­mieckiego obozu zagłady.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS