Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

06.01.946 - Kuczbork - oddział „Skowronka” (batalion ROAK „Znicz”) opanował miejscowość, rozbito posterunek MO.

09.01.946 - Regmin - oddział „Skowronka” (batalion ROAK „Znicz”) zdobył posterunek MO.

10/11.01.1946, Bór Dolny - zasadzka grupy operacyjnej UB, KBW i ludowego WP na oddział NSZ Józefa Borkała. Pole­gło 9 partyzantów i 3 funkcjonariuszy UB.

13.01.1946 - Zaręby, pow. Przasnysz - oddział ROAK Ry­szarda Idzikowskiego „Żbika” opanował miejscowość, znisz­czył akta w urzędzie gminy i rozbroił posterunek MO.

13-15.01.1946 obława UB i KBW na oddział por. Francisz­ka Olszówki „Otta”, partyzanci ponieśli duże straty - 2 ludzi poległo, 28 ujęto.

15.01.1946, Chorzele, pow. Przasnysz - oddział PAS NZW dowodzony przez chor. Józefa Kozłowskiego „Łasa”, pod osobistą komendą kpt. Zbigniewa Kuleszy „Miota", roz­bił placówkę UB i posterunek MO w miasteczku. Zginęło 3 funkcjonariuszy UB.

16.01.1946, Hermany - rozbrojenie czterdziestoosobowego oddziału KBW przez oddziały NZW Stanisława Grabowskie­go „Wiarusa" i Jana Boguszewskiego „Bitnego"

17.01.1946 - Łapy – patrol oddziału „Huzara” rozbroił posterunek MO i uwolnił więźniów z aresztu.

20.01.1946, Czerwony Bór - zatrzymanie pociągu przez oddział N.N. „Stalowego”. Rozbrojono ponad 70 żołnierzy Ar­mii Czerwonej.

26.01.1946, szosa Ostrołęka-Kadzidło - zmobilizowani żołnierze sieci terenowej NZW zaatakowali grupę operacyj­ną UB-KBW, która jechała na aresztowania w terenie. Pod­czas walki poległo 3 partyzantów, a po stronie komunistów - 5 żołnierzy i funkcjonariuszy.

29.01 - 01/02.021946, Zaleszany, Puchały Stare, Szpaki, Zanie, Końcowizna akcja represyjna 3 Brygady Wileń­skiej NZW przeciw wsiom białoruskim; część z nich zosta­ła spalona. Zginęło blisko 50 osób cywilnych, rozstrzelano także 28 furmanów białoruskich oskarżanych o współpracę z władzami komunistycznymi.

30.01.1946 - Kiełpiny - oddział „Sokola Leśnego” (batalion ROAK „Znicz”) rozbroił posterunek MO.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS