Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

04.12.1945 - Uniejów - oddział „Abażur 101” opanował miejscowość, rozbrojono milicję.

05.12.1945 -  Sejny  - Oddział „Bębna” opanował miasteczko. Rozbrojono posterunek MO, zlikwidowano współpracowników władz bezpieczeństwa

14.12.1945 - osada Warta - oddział „Groźnego” opano­wał osadę, rozbito posterunek MO.

14.12.1945 - Okółek w Puszczy Augustowskiej – oddział „Bębna” rozbroił grupę operacyjną KBW tropiącą partyzantów, zlikwidowano funkcjonariusza UBP.

17.12.1945 - Gotartowice, pow. Rybnik - walka od­działu KWP „Klimczok” z grupą operacyjną UB.

18.12.1945 grupa SOS „Młoty” wykonała wyrok śmierci na zastępcy szefa UB w Łodzi chor. Janie Wronie.

22.12.1945, Wyrzyki - zasadzka oddziału NZW sierż. Mi­chała Bierzyńskiego „Sępa” na grupę operacyjną przewożącą aresztowanych. Odbito 6 więźniów, zabito 2 funkcjonariuszy.

23.12.1945, Ożanna - walka oddziału NZW ppor. Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka" z grupą operacyjną UB-KBW. Po­legło 4 partyzantów.

23/24.12.1945 - Chorzele - patrol partyzancki ROAK do­wodzony przez „Jarzębinę” odbił więźniów z aresztu UB. W tym samym miesiącu grupa ROAK E. Morawskiego „Ja­rzębiny” rozbroiła posterunek MO w Zdziewoju oraz znisz­czyła dokumentację w urzędzie gminy w Duczminie.

23/24.12.1945 - Niwa - patrol „Ogniowców” zlikwido­wał we wsi 2 funkcjonariuszy PUBP z Nowego Targu, w tym znienawidzonego przez ludność Tadeusza Szczęśniaka.

28.12.1945 - Zbiersk - oddział „Dzielnego” (WSGO „War­ta”) opanował miejscowość, rozbrojono posterunek MO, sto­czono walkę z grupą operacyjną UB.

 

 

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS