Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Listopad 1945 - Dajnowszczyzna, powiat Lida – Komendant „Olech” ze swoją grupą osłonową przebił się przez obławę NKWD. W walkach z Sowietami poległo 2 polskich partyzantów.

06.11.1945 - Wola Malowana, pow. Radomsko - w za­sadzce w zginęli: ppor. Henryk Piasecki „Zapora” i sierż. Jó­zef Broniszewski „Boryna”.

11/12.11.1945 - Dobra, pow. Turek - oddział „Groźne­go” opanował miasteczko; rozbrojono posterunek MO i pla­cówkę UB.

13.11.1945 - Boguszowice k. Rybnika oddział KWP „Klimczok” (10 żołnierzy) stoczył walkę z patrolem MO i UB.

13 - 14.11.1945 - Tomaszów Lubelski – uwolnienie z aresztu PUBP 50 aresztowanych przez oddział DSZ – WiN ppor. Kazimierza Kosteckiego „Kostka”.

15.11.1945 - Dęblin – walka oddziału kpt. Mariana Bernaciaka „Orlika: z grupą operacyjną NKWD – UB, która straciła 13 ludzi.

23.11.1945 - Grójec - atak oddziału ROAK (72 żołnierzy) kpt. Stefana Głogowskiego „Józefa” na PUBP w Grójcu, prze­prowadzony w celu odbicia więźniów. Akcja nie powiodła się i choć w czasie walki padło 3 funkcjonariuszy UB, nie udało się wtargnąć do gmachu - atak partyzantów został odparty.

29.11.1945 - Pyzdry - oddział „Dzielnego” (WSGO „War­ta”) opanował miejscowość, rozbrojono posterunek MO.

29.11.1945 - Łempice- udana walka oddziału ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora” i ppor. Władysława Łukasiewicza „Młota” z obławą NKWD – KBW.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS